Anbudsförfrågan revisionstjänster

Nu söker vi en auktoriserad revisor vars byrå kan bistå oss med såväl bokslut som revision och hjälp med deklaration av föreningen.

Leader Östra Skåne söker auktoriserad revisor för åren 2023-2029

Leader Östra Skåne är en ideell förening vars ändamål är att genom lokal utveckling utifrån leadermetoden, bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin för att bidra till landsbygdens utveckling inom det geografiska området.

Leaderföreningen ska ansvara för förvaltningen av leaderområdets verksamhet samt godkända utvecklingsstrategi.

Vi arbetar på uppdrag av Jordbruksverket och skall därför göra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och enligt vår interna upphandlingspolicy.

Vår verksamhet följer även i övrigt samma regler som en offentlig myndighet.

Nu söker vi en auktoriserad revisor vars byrå kan bistå oss med såväl bokslut som revision och hjälp med deklaration av föreningen.

Våra tjänstemän bokför enligt kontantmetoden och bokföringen omfattar ca 400-500 verifikationer per år. Bokföringen görs i Sparbankernas bokföringssystem Speedleger, vars faktureringssystem också används.

Ert anbud/er offert skall vara oss tillhanda senast den 25 april 2023 och sänds till jeanette@leaderostraskane.se.

Frågor kan ställas via samma mailadress senast den 30 mars 2023. Svaren sammanställs och lämnas till alla som fått direkt anbudsförfrågan samt anslås i samma kanaler som upphandlingsunderlaget senast den 31 mars 2023.

Utvärdering av inkomna anbud sker under de två första veckorna i maj och tilldelning senast den 25 maj 2023.

Leverantör av tjänsten

  • Skall kunna tillhandahålla separat personal för bokslutsarbetet och hjälp med deklarationshandlingar, jämte auktoriserad revisor för bokslutet.
  • Skall ha erfarenhet av arbete med såväl ideell som offentlig organisation, då vår verksamhet är ideell men följer offentlig, alternativt haft tidigare uppdrag åt annan leaderförening.
  • Skall leverera bokslut och revision i enlighet med föreningens stadgar.
  • Bör ha en uttalad miljöpolicy.
  • Skall ha sitt huvudsäte i någon av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Ystad eller Östra Göinge.
  • Fakturerar årligen efter genomfört bokslut. Betalningsvillkor skall vara 30 dagar netto.
  • Anbud skall anges som fast pris/år.

Avtalstiden är 2023-2029 med 1 års ömsesidig uppsägningstid.

Vid tilldelning är det särskilt meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med leaderföreningar!

Kontaktperson i ärendet är
Jeanette Junge
Verksamhetsledare
jeanette@leaderostraskane.se
Tel: 0723-12 55 59