Ansöka

Är ni redo att göra en ansökan? Kul! Vi på kontoret är ert bollplank under hela processen.

Inför er ansökan

Börja alltid med att kontakta oss på kontoret. Ansökan görs i Jordbruksverkets system men vi hjälper er igång och är sedan ert bollplank under hela processen.

Inför ansökningstillfället behöver ni ha förberett all dokumentation och för att säkerställa att ni inte missar något kan ni ta hjälp av dessa tips.

fullmakt

Bestäm vem som ska registrera ansökan

Den som gör själva ansökan måste ha skickat in en fullmakt till Jordbruksverket. Det går inte att logga in med en privat e-legitimation förrän fullmakten är mottagen och registrerad hos Jordbruksverket. Det är därför en bra idé att göra detta i god tid.

Frågebatteri

Läs igenom frågorna som ska besvaras

I Jordbruksverkets system kommer ni få besvara ett antal frågor. Dessa frågor styrs av vilket inriktningsval ni gör i början av er ansökan. Detta inriktningsval får ni av kontoret. Vi har samlat alla frågor i ett dokument. Gå igenom dem innan ni gör er ansökan och förbered era svar. Kontakta kontoret vid eventuella frågor.

instruktionsfilm

En rundtur i Jordbruksverkets e-tjänst

Vi har tagit fram en instruktionsfilm där vår verksamhetsledare Jeanette Junge guidar er igenom hela processen vid en registrering av en ansökan i Jordbruksverkets system.

kontoret till er tjänst

Vi hjälper er

Kom ihåg att vi på kontoret alltid är er behjälpliga med tips och råd kring vad som gäller för just er ansökan.

Bilagor som kan behöva bifogas er ansökan

Hur bedöms er ansökan?

När er ansökan är komplett kan den gå vidare till styrelsen för bedömning. Styrelsen kontrollerar att er projektansökan uppfyller samtliga grundvillkor och poängsätter den därefter utifrån givna urvalskriterier. Sedan tar de ett beslut om er ansökan ska beviljas, avslås eller återremitteras. Ett beslut i styrelsen kan inte överklagas.

Det är dock Jordbruksverket som tar det formella och slutgiltiga beslutet.

Testa gärna er projektansökan gentemot grundvillkoren och urvalskriterierna!