Föreningen

Här har vi samlat all information om vår förening och våra föreningsstämmor.

Leader Östra Skåne ideell förening

Leader Östra Skåne är en ideell förening vars ändamål är att genom lokal utveckling utifrån leadermetoden, bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin för att bidra till landsbygdens utveckling inom det geografiska området.

Bli medlem

Föreningens medlemmar utgörs, förutom styrelsen, av de nio ingående kommunerna samt företag, föreningar och organisationer som ingår i områdets partnerskap.

Förnyat medlemskap kräver endast inbetalad medlemsavgift. Betala medlemsavgiften om 100 kronor till BG 5961-9486, senast den 31 mars för att erhålla rösträtt på årets föreningsstämma. Ange namn på den person eller organisation som medlemskapet gäller vid betalning.

Nya medlemmar ska fylla i och signera en medlemsansökan som ska skickas till jeanette@leaderostraskane.se eller tas med till stämman. Betala medlemsavgiften om 100 kronor till BG 5961-9486, senast den 31 mars för att erhålla rösträtt på årets föreningsstämma. Ange namn på den person eller organisation som medlemskapet gäller vid betalning.

Föreningsstämmor

Föreningsstämma 2024 ägde rum onsdagen den 17 april på Tomelilla kommunhus. 

Datum för föreningsstämma 2025 är ännu ej beslutat.

Motioner
Motioner ska skickas till jeanette@leaderostraskane.se senast den 1 februari.

Rösträtt
För att erhålla rösträtt på stämman måste leaderkontoret ha din medlemsansökan och/eller betalning senast den 31 mars (gäller ej medfinansierande kommuner). För att erhålla rösträtt för juridisk person (organisation) ska intyg på att firmatecknaren är behörig kunna uppvisas (t.ex. protokoll). Om någon annan ska rösta för organisationen än firmatecknaren, så ska ett signerat intyg från firmatecknaren kunna uppvisas.

Protokoll från tidigare föreningsstämmor