Föreningen

Här har vi samlat all information om vår förening och våra föreningsstämmor.

Leader Östra Skåne ideell förening

Leader Östra Skåne är en ideell förening vars ändamål är att genom lokal utveckling utifrån leadermetoden, bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin för att bidra till landsbygdens utveckling inom det geografiska området.

Bli medlem

Föreningens medlemmar utgörs, förutom styrelsen, av de nio ingående kommunerna samt företag, föreningar och organisationer som ingår i områdets partnerskap.

Förnyat medlemskap kräver endast inbetalad medlemsavgift. Betala medlemsavgiften om 100 kronor till BG 5961-9486, senast den 31 mars för att erhålla rösträtt på årets föreningsstämma. Ange namn på den person eller organisation som medlemskapet gäller vid betalning.

Nya medlemmar ska fylla i och signera en medlemsansökan som ska skickas till jeanette@leaderostraskane.se eller tas med till stämman. Betala medlemsavgiften om 100 kronor till BG 5961-9486, senast den 31 mars för att erhålla rösträtt på årets föreningsstämma. Ange namn på den person eller organisation som medlemskapet gäller vid betalning.

Föreningsstämma 2024

Motioner

Motioner ska skickas till jeanette@leaderostraskane.se senast den 1 februari 2024.

Information om föreningsstämman 2024 kommer läggas upp här i god tid innan stämman.

Kallelse och handlingar till föreningsstämman

Kallelse och handlingar kommer att skickas ut till medlemmar via mejl i god tid innan stämman samt publiceras här nedanför.

Protokoll från tidigare föreningsstämmor