Genomföra

Dags att omvandla idé till verklighet? Då kör vi!

Från idé till verklighet

Har ni fått ett positiv besked från styrelsen och Jordbruksverket? Grattis, då är det bara att sätta igång!

Ni har stöd från kontoret under hela projekttiden. Vi kommer exempelvis erbjuda en utbildning vid projektstart, ha uppföljningsmöten och stötta er vid ansökan om utbetalning.

Några råd på vägen

Läs startbeskedet noga

Av erfarenhet vet vi att man gärna vill komma igång snabbt, men också att det underlättar om man gör rätt från början.

Läs därför igenom ert startbesked noggrant och titta gärna på vilka frågor som ska besvaras i slutrapporten redan nu. Då vet ni vad som så småningom ska återrapporteras.

Observera EU:s informationskrav

Alla projekt som får stöd via oss ska visa det genom att använda EU-logotypen och Leader Östra Skånes logotyp. Observera att Jordbruksverket kan dra av eller återkräva stödet om stödmottagaren inte uppfyller informationskraven.

Logotyperna ska finnas i handlingar och tryckt material såsom broschyrer, nyhetsbrev, skyltmaterial, annonser och filmer.

Logotyperna ska också finnas på de webbsidor och i de sociala medier som innehåller information om projektet. Det ska där också finnas en kort beskrivning av projektet, information om dess syfte och resultat, en länk till Leader Östra Skånes webb samt information om att pengarna delvis kommer från EU.

Det är viktigt att använda logotyperna på rätt sätt. På Jordbruksverkets webbsida kan du läsa mer om de riktlinjer som finns.

Använd rätt logotyper

Ladda ner rätt logotyper här nedanför.

Behöver ni dem i ett annat format eller utsnitt? Hör av er så hjälper vi dig!

Logotyper JPEG

Logotyper PNG

Rapportera arbetstid

För redovisning av arbetstid i projektet använder ni er av Jordbruksverkets blankett ”Projektdagbok”.

Rapportera ideella insatser

I alla leaderprojekt krävs medfinansiering i form av ideella insatser, det kan vara både ideellt arbete och ideella resurser.

Ideellt arbete redovisas i projektdagböcker med tidredovisning alternativt med deltagarlistor. Mallar tillhandahålls av leaderkontoret.

Ideella resurser redovisas genom exempelvis förteckning över gåvor, körjournaler, värderingsintyg.

Reseersättning

För redovisning av reseersättning med bil inom projektet använder ni er av Jordbruksverkets blankett.

Vid köp av begagnad utrustning

För att intyga att den begagnade utrustningen eller det återanvända materialet som ni har köpt i projektet inte är inköpt med stöd från offentliga medel av den tidigare ägaren använder ni er av Jordbruksverkets blankett.

Ansök om förskott

Det finns möjlighet att ansöka om förskott så snart ni fått det formella beslutet från Jordbruksverket – det gäller alla förutom kommuner och myndigheter.

I beslutet kan ni se hur mycket stöd ni kan få från Jordbruksverket, projektstödsdelen. Det är den summan som ligger till grund för vad ni kan få i förskott. Ni kan ansöka om upp till 50 % av projektstödsdelen i förskott, dock högst 250 000 kronor.

Kom ihåg att redovisa utgifter även för förskottet, det är en del av ert beviljade stöd. Redovisar gör du i samband med ansökan om del- och slututbetalning.

Du ansöker om förskott via Mina sidorJordbruksverkets webbsida.

Ansök om delutbetalning

När det uppstått kostnader i projektet kan en ansökan om delutbetalning göras till Jordbruksverket. Detta görs med fördel regelbundet under projektets gång. Kontakta alltid kontoret innan ni gör en ansökan om delutbetalning!

Kontoret hjälper gärna till och svarar på frågor eller tar ett arbetsmöte och går igenom ansökan om delutbetalning tillsammans med er.

Ni ansöker om delutbetalningar via Mina sidorJordbruksverkets webbsida.

Var noga med betalningsbevisen

Förutom fakturakopior behöver ni även betalningsbevis där det framgår att betalningarna gått igenom. Ett betalningsbevis kan ni ladda ner från internetbanken, ofta går det att klicka på “Historiska betalningar” eller liknande. På betalningsbeviset ska följande framgå:

  • Betalningsdatum
  • Betalt belopp
  • Avsändare (vilket konto pengarna dragits ifrån)
  • Mottagare (att betalningen gått till samma plusgiro-, bankgiro eller kontonummer som står på fakturan)
  • Att betalningen är genomförd. “Omgående betalning” anses inte vara en genomförd betalning.
Undvik avdrag

Läs beslutet noggrant. Följ villkoren, beslutad projektplan och budget. Om ni avviker från projektplanen och ert beslut riskerar ni att inte få ut de pengar som ni har sökt. Det är enbart de utgifter som står i beslutet som ger rätt till stöd.

Var noga med logotyperna. Se till att rätt logotyper kommer med på allt material. Missas detta finns det risk för avdrag. Vi kan ge er råd om ni är osäkra.

Glöm inte att särredovisa projektets utgifter. För att undvika avdrag ska ni kunna ta fram en rapport från bokföringen där endast de utgifter som tillhör projektet finns med.

Hör av er till oss på kontoret vid frågor eller eventuella tveksamheter! 

När det inte går som planerat

Under genomförandet av projektet är det viktigt att arbetar enligt er projektplan och följer ert beslut om stöd. Eftersom beslutet grundar sig på ansökan med projektplan och budget måste avvikelser från dessa meddelas till och godkännas av kontoret innan förändringen kan genomföras. Annars finns risk att stödet inte kan betalas ut.

Hör av dig till oss på kontoret om något inte går som planerat i projektet. Likaså om ni behöver mer tid för att genomföra projektet. Det är viktigt att denna kontakt sker innan ni genomför några ändringar.

Vid förändringar, som meddelats och godkänts av kontoret, ska ni skicka in en blankett till Jordbruksverket.

Ni är våra ambassadörer

Vi vet att våra leaderprojekt ger inspiration och skapar ringar på vattnet. Berätta gärna för andra om oss och möjligheten att söka leaderstöd. På så vis hjälps vi åt att skapa möjlighet till landsbygdsutveckling i östra Skåne.