Föreningsstämma

Välkommen på Leader Östra Skånes föreningsstämma för 2024.

Plats, tid och underlag kommer att skickas ut till alla medlemmar samt publiceras här i god tid innan stämman.