Informationsträff i Osby

Nya möjligheter att söka stöd till utvecklingsprojekt i Osby kommun. Välkommen på vår informationsträff!

Nya möjligheter att söka stöd till utvecklingsprojekt i Osby kommun. Välkommen på vår informationsträff!

Leader Östra Skåne kommer till Osby kommuns näringslivslunch för att berätta om hur din förening, ditt företag eller din organisation kan söka pengar till projekt som utvecklar platsen där du bor och verkar. Efteråt ges det möjlighet att ställa frågor och bolla eventuella projektidéer.

Onsdagen den 19 april klockan 12.00
Plats: våning 2, Borgen, Västra Storgatan 33, Osby

Anmälan till info@osbynaringsliv.se senast den 18 april.

Hoppas vi ses!
Jeanette & Julia
Leader Östra Skåne 🌱