Om oss

Leader Östra Skåne är en ideell förening. Vi arbetar med landsbygdsutveckling i östra Skånes nio kommuner genom att bevilja projektstöd utifrån leadermetoden.

vårt fokus

Landsbygdsutveckling genom leadermetoden

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område.

Leader är en fransk akronym för Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale som på svenska blir Sammanlänkade åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi.

vårt område

Strategin för Leader Östra Skåne

Varje leaderområde har en lokal utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Vårt område omfattar kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.

Strategin utgör ramen för vårt arbete och styr hur vi kan fördela leaderstöd. Strategin har tagits fram i samarbete mellan privat, ideell och offentlig sektor och gäller för åren 2023-2027.

 

vår styrelse

Lokalt fattade beslut

Vår styrelse består av totalt 27 ledamöter med 18 ordinarie och 9 suppleanter. Offentlig, ideell och privat sektor har vardera en tredjedel av platserna och sektorerna är jämnt fördelade mellan de nio kommunerna. Fördelningen är viktig för oss eftersom leadermetoden bygger på samverkan.

Det är styrelsen som ansvarar för att vi arbetar utifrån vår utvecklingsstrategi och beslutar om fördelning av leaderstöd.

vår förening

Leader Östra Skåne – en lokal aktionsgrupp

Leader Östra Skåne bedrivs som en ideell förening där styrelse och medlemmar tillsammans utgör en lokal aktionsgrupp, inom leadervärlden kallad LAG (Local Action Group).

Alla som bor eller verkar i området kan bli medlemmar i föreningen. Som medlem har du rösträtt på årsstämman och är även valbar till styrelsen.

vårt partnerskap

Tillsammans för en hållbar utveckling

Vi har ett brett samarbete med partnerskapet, ett nätverk med andra utvecklingsaktörer inom landsbygdsutveckling. Detta för att säkerställa samordningseffekter och synergier för en hållbar utveckling.

vår finansiering

Med stöd från EU, stat och ingående kommuner

Vår verksamhet finansieras av medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, den svenska staten och våra ingående kommuner: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.