Hässleholms kommun

Framsteget

Så pass framgångsrikt att metoden har spridits runtom i Sverige.

Hästveda Boulebana

Genom att förbättra boulebanan ville föreningen också skapa en mötesplats som skulle vara tillgänglig för alla.

Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun

Tätare dialog mellan medborgare, det offentliga samt den privata och ideella sektorn inom Hässleholms kommun skapade mer attraktiva och levande orter.

HUS – Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell

Ett projekt som syftade till att stärka och utveckla Hässleholms centrum som handels- och mötesplats.

Mötesplats Torsjö

En förbättrad och tillgänglig mötesplats för alla åldrar i Tyringe.

Informationsskyltar Tyringe

Ett mer attraktivt Tyringe – för så väl ortsbor som turister

Radiostyrd bilsport för alla

Tillgänglighetsanpassning av bilbana och tillhörande anläggning för att välkomna fler att köra radiostyrda bilar.

TSOS’s webb- & radioproduktion

Webb- och radioproduktion som alternativ fritidsaktivitet i Tyringe.

Utegym Lillasjön

Ett utegym i anslutning till Lillasjöslingan i Hästveda.

Attraktivare Vinslöv

Företagarna i Vinslöv ville tillsammans med invånarna göra orten mer attraktiv.

Fjorgyn

Fjorgyn hade som målsättning att skapa ett fundament till arbetskooperation utifrån en ekonomisk förening inom näring som är skonsam för både miljö och människa.

InfoPoints Hässleholm

Förbättrad tillgänglighet och service genom InfoPoints, en enklare bemannad turistserviceplats.

Base Camp Skåne

Projektet ska genomföra en förstudie för att specificera behoven av och skapa förslag till utformning av en filmnod i nordöstra Skåne.

Espresso News – Kompass

Syftet med projektet Espresso News – kompass var att hjälpa nyanlända med att påskynda sin integration genom att införa en digital informationskanal och parallellt förbereda för en analog trycksak. Projektet skulle skapa en insyn och medvetenhet om det svenska samhället samt öka den sociala kunskapen om hur vi lever i Sverige.