Hästveda Boulebana

Projektet genomfördes i Leader Lag PH under programperiod 2014-2024.

Vi som har drivit projektet har fått många rosor när det blev klart – det värmer och räcker som lön!

Om projektet

Inom PRO Hästveda fanns det sedan tidigare en boulegrupp som också drev den befintliga boulebanan. Boule är mycket på en och samma gång: sport och spel, tävling och lek och för alla åldrar. Genom att förbättra boulebanan ville föreningen också skapa en mötesplats som skulle vara tillgänglig för alla.

För att dessutom kunna arrangera tävlingar behövde banan uppfylla Svenska Bouleförbundets rekommendationer, något som föreningen kämpade för att få igenom under flera år. När projektmedel söktes via Leader Lag PH och senare beviljades av Jordbruksverket kunde arbetet äntligen påbörjas.

Conny Runeke, föreningens kassör, berättar att det har varit många glädjestunder under projektets gång.
– Men det är väl när vi fått våra olika beslut som vi jublat mest!

Aktiviteter

Med hjälp av medlemmarna i PRO Hästveda samt inhyrda entreprenörer skapades åtta boulebanor. För att kunna arrangera tävlingar även under dagar med sämre väder har ett regnskydd byggts. Och allt har genomförts för att Hästvedas Boulebana nu uppfyller Svenska Bouleförbundets rekommendationer för tävlingsbanor.

En tydlig del av målsättningen var att samarbeta med till exempel skolor och fritidsverksamheter för att också erbjuda denna nya mötesplats i Hästveda. Eftersom boulebanan ska vara öppen för alla kommer den också att innebära en förbättrad service för både besökare och boende i området.

Resultat

Sedan invigningen av Boulebanan har den använts flitigt, både av PRO Hästveda och av andra föreningar främst inom Hässleholms kommun. Tävlingsmatcher har anordnats men också andra sammankomster då man till exempel har nyttjat mötesplatsen under en aktivitetsvecka och en trivselträff med underhållning.

Just trivselträffen var en dag då vädret i normala fall hade ställt till det.
– Men det nya regnskyddet räddade dagen, minns Conny.

Detta är starten på fler och nya samarbeten i Hästveda med skolan, fritidsverksamheten, Hästveda marknad, andra föreningar och allmänheten som alla har tillgång till den fina anläggningen. När PRO Hästveda har varit i kontakt med skola och fritids om att bjuda in till boulespel har de verkligen visat intresse.

– Nu ska detta förvaltas vidare för alla i Hästveda, avslutar Conny Runeke.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Leader Lag PH

Journalnummer
2022-1134

Projektnamn i ansökan
Anpassning av Hästveda Boulebana och regnskydd

Projektägare
PRO Hästveda

Projektperiod
2022-06 – 2023-02

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Hållbart och tillgängligt samhälle

Information & kontakt

Kontaktperson
Conny Runeke

Samarbetspartners
Entreprenörerna i projektet
Hässleholms kommun

Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
388 256 kronor

Offentligt stöd från LAG
191 231 kronor

Total finansiering
579 487 kronor

Värde av projektets ideella insatser
129 360 kronor