Ideell aktör

Ett retuscherat foto på gamla Briohuset i Osby. Foto: Lekoseum

Besöka Osby – genom historien mot framtiden

En plattform som kan fungera som ett gemensamt skyltfönster för livet.

Från SFI till arbete

Syftet var att få fler nyanlända i arbete samt att hjälpa arbetsgivare i sydöstra Skåne att rekrytera ny personal.

Hästveda Boulebana

Genom att förbättra boulebanan ville föreningen också skapa en mötesplats som skulle vara tillgänglig för alla.

Mötesplats Torsjö

En förbättrad och tillgänglig mötesplats för alla åldrar i Tyringe.

Informationsskyltar Tyringe

Ett mer attraktivt Tyringe – för så väl ortsbor som turister

Radiostyrd bilsport för alla

Tillgänglighetsanpassning av bilbana och tillhörande anläggning för att välkomna fler att köra radiostyrda bilar.

TSOS’s webb- & radioproduktion

Webb- och radioproduktion som alternativ fritidsaktivitet i Tyringe.

Utegym Lillasjön

Ett utegym i anslutning till Lillasjöslingan i Hästveda.

Attraktivare Vinslöv

Företagarna i Vinslöv ville tillsammans med invånarna göra orten mer attraktiv.

Fjorgyn

Fjorgyn hade som målsättning att skapa ett fundament till arbetskooperation utifrån en ekonomisk förening inom näring som är skonsam för både miljö och människa.

Naturliga Göinge

Syftet med projektet Naturliga Göinge är att få fler att känna sig trygga i naturen, få fler att känna till allemansrätten och göra det enkelt att ta sig ut i skog och mark.

Förstudie Arkelstorp Brunn – den medicinska hälsoträdgården

Förstudiens syfte var att undersöka vilka möjligheter som finns att skapa en medicinsk hälsoträdgård i Arkelstorps Brunn för människor med en kombination av medicinska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem.

Tusen röster

Tusen röster för nordöstra Skåne skulle skapa oväntade möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag, och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demografiska och geografiska grupper. Syftet var att stödja och skapa mångfacetterade, innovativa aktiviteter och möten för den sociala inkluderingen i nordöstra Skåne.

Medeltida Åhus

Projektets idé var att lyfta fram Åhus medeltida historia för såväl besökare som boende. Det medeltida temat blir basen för nya produkter, tjänster, upplevelser, företag och jobb.

Mötesplats Blåherremölla

I projektet ska en byggnad vid den gamla vattenmöllan Blåherremölla anpassas med nytt kök och mer ändamålsenlig samlingslokal för att kunna öppna upp verksamheten för fler besökare och över längre säsong.

Humleslingan – värd en dag till

Syftet med projektet var att längs Humleslingan undersöka besöksnäringens intresse för produktutveckling och nya tjänster.

Mötesplats Färevallen

I projektet Mötesplats Färevallen utvecklades idrottsplatsen i Sibbhult till ett fritidsområde och en mötesplats som inkluderar olika åldrar, bakgrunder, grupper och intressen.

Klubb Sonya – vägen in

Syftet med Klubb Sonya är att få fler utlandsfödda flickor/kvinnor aktiva i det svenska föreningslivet och genom dem även nå deras mödrar. Delaktighet i föreningslivet ska motverka utanförskap.

Besöka Osby

Det här är ett projekt för att förprojektera ett besökscentrum som ska samla kultur, konstnärskap, hantverk och fritidsliv i Osbys anrika Briohus. Lekoseum ska bli navet i hjulet som knyter an till alla andra besöksmål som idag finns nära, och på så sätt göra området ännu mer intressant för turister och besökare att stanna kvar i.

Småbåtshamn i Österslöv

Projektets syfte var att genom en säker hamn i Österslöv möjliggöra för närboende och tillresande att uppleva den vackra natur som Österslöv och Råbelövssjön erbjuder.

Scenkraft

Genom en professionell mobil scen ska företagare, kommuner, ideella föreningar, ungdomar och andra intresserade erbjudas en plats att samlas kring för att knyta ihop, utveckla och stärka kommunen.

Mötesplats Balsby

Projektidén var att rusta upp klubbstugan i Balsby för att skapa en mötesplats där olika samhällsgrupper kan träffas och utbyta erfarenheter i brytpunkten mellan stad och landsbygd.

Sliperiet Gylsboda

En gammal sliperibyggnad i Gylsboda har omvandlats till ett kulturcenter som inrymmer konstnärverkstäder, visningshall och café.

Geokids

Projektet gick ut på att ta fram ett koncept för lärande av geologi för barn och unga.

En vik i Sjöriket Skåne – Arkelstorpsviken

Syftet var att samla in kunskap och underlag till en åtgärdsplan för Arkelstorpsviken som under årens lopp hade blivit allt grundare på grund av ansamlat och illaluktande sediment.

Förstudie Hållbara gräsytor för sport och fritid

I detta projekt genomförde Lunnarps Bollklubb i samarbete med Österlenmejeriet, Danone och Skånefrö en förstudie som undersökte möjligheten att ersätta konstgräs med naturgräs, företrädesvis för idrottsliga aktiviteter året runt.

Foto på människor som går in under en skylt där det står "Must-SM 2018".

Must-SM i Kivik

Som äppelodlare eller mustare är man väldigt nära basnäringen och kanske inte alltid så marknadsorienterad. Must-SM innebar ett första steg in i den världen och man började tänka mer på förpackning, marknadsföring och sådana saker.

Färsk fisk – från hav till bord

Vi har lyft in lokal fisk i sammanhang där livsmedelsnäringen träffas, där fisken och fisket inte brukar finnas representerade. Genom att jämställa fisk med annan lokal mat har vi medvetandegjort kopplingen och likheterna mellan kustnära fiske och lokala jordbruk.

Foto på datorskärm med en massa kod i olika färger.

FXH – Future Experience Hub

Många väljer att pendla till västra Skåne för att arbeta i de digitala näringarna istället för att starta nya högteknologiska eller digitala företag i sydöstra Skåne. Vilka alternativ finns för att ändra på det?

Foto på två hästar med röda grimmor som står på Brösarps backar.

Equine Monitoring

Utveckling av hästhållning i skånsk naturbetesmark som ny landsbygdsresurs med stora exportmöjligheter.

Yalla Sjöbo

Vi har lärt oss av varandra; om olika länders matkulturella ritualer, traditioner och tillagningssätt i köket och om nya råvaror och smakkombinationer. Vi vet att nyfikenheten kring ny matkultur inte är mättad i Skåne, det dyker upp nya kunder hela tiden.

Solvalla Bygdegård

Flera och nya insatser för natur, kultur och rörelse bidrar till en förbättrad folkhälsa.

Mountainbikeleder

Vi propagerar och lobbar för fler mountainbikeleder och för att hitta modeller för att kunna anlägga dessa, men egentligen vill vi bara vara ute i skogen och bygga fler stigar.