Privat aktör

Base Camp Skåne

Projektet ska genomföra en förstudie för att specificera behoven av och skapa förslag till utformning av en filmnod i nordöstra Skåne.

Satellitskinn

I detta projekt ville projektägaren minska på avfallet för jägare och mindre slakterier genom att erbjuda sätt att tillvarata skinnen.

Reportrar i landsbygdens tjänst

Projektet bestod i att ta vara på lokal kraft och kunskap i medierapporteringen för att göra journalistiken än mer nära och relevant för läsarna. Kristianstadsbladet har i projektet gett medborgare på landsbygden en möjlighet att forma bilden av sin ort i media genom att anlitas som lokalkorre.

Lill-Stinas café

Projektet syftar till att starta upp en caféverksamhet i Strönhult, utanför Lönsboda, på en gård precis intill populära Skåneleden. Caféets produkter ska så långt som möjligt vara av lokala råvaror och vara egenproducerade.

Agnes gårdsmejeri

Ett projekt för att starta upp ett gårdsmejeri som ystar delikatessostar av mjölk från fjällkobesättning i Strönhult, utanför Lönsboda. Genom projektet ska nyfikenheten väckas och kunskaperna öka både om landsbygden och hantverket som mejerist.

Espresso News – Kompass

Syftet med projektet Espresso News – kompass var att hjälpa nyanlända med att påskynda sin integration genom att införa en digital informationskanal och parallellt förbereda för en analog trycksak. Projektet skulle skapa en insyn och medvetenhet om det svenska samhället samt öka den sociala kunskapen om hur vi lever i Sverige.

Nordic Outcraft Festival

Det här är ett projekt för att organisera och anordna en återkommande nordisk friluftsfestival i södra Sverige som har fokus på aktiviteter, utbildning och inspiration. Inför år två uppförs i Immeln Vildmarksbyn, en mötesplats i naturen som inspirerar, utmanar och utgör en samlingspunkt för friluftsliv och outdoor events.

MATupphandling 80/20

För den enskilde livsmedelsproducenten är det en stor investering att genomgå en upphandlingsprocess. Krav och utfall är stora osäkerhetsmoment i förhållande till potentiell vinst. Syftet med projektet MATupphandling 80/20 var att lösa den utmaningen.

Foto på två fiskare som landar en massa fisk.

Hållbar sjömat genom vårdfiske

Syftet med detta projekt var att ta reda på hur fångst av den karpfisk som landas i samband med vårdfiske på ett effektivt sätt kan tas tillvara som livsmedel samtidigt som fisken blir en resurs för att finansiera en bättre vattenmiljö.

Landbaserad uppfödning av sportfisk

Detta projekt gick ut på att säkerställa möjligheten att kunna bedriva sportfiskeanläggningar med smittfri och ätbar fisk.

Foto på olika slags nötter.

Nötodling Österlen

Nötodlingen i Lilla Skräddaröd på Österlen går i bräschen för mer hållbara odlingsmetoder och har bidragit till att exotifiera Österlen genom att visa att det går att odla nötter här.

Kulturnavet Österlen

Stöd till professionella kulturutövare på Österlen som en näringsverksamhet och som en viktig utvecklingsfaktor för området.