Slutrapportera

Dags att sammanfatta ert projekt och skriva en slutrapport? Här berättar vi hur ni ska göra!

Dags för slutrapportering

Ta fram er ansökan och ert beslut när det är dags för slutrapport så att ni säkerställer att ni faktiskt rapporterar kring allt det ni utlovat i ansökan och att ni levt upp till beslutets alla delar.

Ni har stöd från kontoret under er slutrapportering. Vi svarar gärna på era frågor och stöttar er vid ansökan om slututbetalning. Vi kan också boka ett arbetsmöte där vi tillsammans går igenom ansökan om slututbetalning.

När slutrapporten väl är insänd har ni inte längre någon möjlighet att lägga till eller korrigera i ärendet!

Några råd vid slutrapporteringen

Var ute i god tid

När ni ska slutrapportera är det viktigt att ni respekterar ert slutdatum. Det är det datum då ni ska ha genomfört allt i ert projekt, betalat alla fakturor för de faktiska utgifterna och ha skickat in en ansökan om slututbetalning.

Inkommer ansökan om slututbetalning efter ert slutdatum riskerar ni att mista stöd för de utgifter som inte är redovisade i tid.

Rapportera arbetstid

För redovisning av arbetstid i projektet använder ni er av Jordbruksverkets blankett ”Projektdagbok”.

Rapportera ideella insatser

I alla leaderprojekt krävs medfinansiering i form av ideella insatser, det kan vara både ideellt arbete och ideella resurser.

Ideellt arbete redovisas i projektdagböcker med tidredovisning alternativt med deltagarlistor. Mallar tillhandahålls av leaderkontoret.

Ideella resurser redovisas genom exempelvis förteckning över gåvor, körjournaler, värderingsintyg.

Reseersättning

För redovisning av reseersättning med bil inom projektet använder ni er av Jordbruksverkets blankett.

Vid köp av begagnad utrustning

För att intyga att den begagnade utrustningen eller det återanvända materialet som ni har köpt i projektet inte är inköpt med stöd från offentliga medel av den tidigare ägaren använder ni er av Jordbruksverkets blankett.

Ansök om slututbetalning

Kontakta alltid kontoret innan ni gör en ansökan om slututbetalning!

Kontoret hjälper gärna till och svarar på frågor eller så bokar vi in ett arbetsmöte och går igenom ansökan om slututbetalning tillsammans med er.

Ni ansöker om slututbetalning via Mina sidorJordbruksverkets webbsida.

Var noga med betalningsbevisen

Förutom fakturakopior behöver ni även betalningsbevis där det framgår att betalningarna gått igenom. Ett betalningsbevis kan ni ladda ner från internetbanken, ofta går det att klicka på “Historiska betalningar” eller liknande. På betalningsbeviset ska följande framgå:

  • Betalningsdatum
  • Betalt belopp
  • Avsändare (vilket konto pengarna dragits ifrån)
  • Mottagare (att betalningen gått till samma plusgiro-, bankgiro eller kontonummer som står på fakturan)
  • Att betalningen är genomförd. “Omgående betalning” anses inte vara en genomförd betalning.