Kontakta styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till vår styrelse.

Leader Östra Skånes styrelse

Leader Östra Skånes styrelse består av totalt 27 ledamöter med 18 ordinarie och 9 suppleanter. Offentlig, ideell och privat sektor har vardera en tredjedel av platserna och sektorerna är jämnt fördelade mellan de nio kommunerna.

Det är styrelsen som gemensamt åtagit sig ansvaret för att genomföra vår lokala utvecklingsstrategi som formats i enlighet med leadermetoden. Utifrån strategin och fastställda urvalskriterier bestämmer styrelsen vilka projekt som ska prioriteras och tilldelas stöd.

Styrelsen har ett arbetsutskott som består av ordförande och vice ordförande samt fyra övriga ledamöter med god geografisk spridning och representantskap från de tre sektorerna.

Styrelsens arbetsutskott

Lars-Göran Wiberg

Ordförande
Hässleholms kommun
Ideell sektor
wiberglgw@gmail.com

Sara Widesjö

Vice ordförande
Bromölla kommun
Offentlig sektor
sara.widesjo@bromolla.se

Bengt Marntell

Ledamot
Perstorps kommun
Privat sektor
bengt.marntell@telia.com

Madeleine Lundin

Ledamot
Simrishamns kommun
Offentlig sektor
madeleine.lundin@simrishamn.se

Carina Almedal

Tomelilla kommun
Privat sektor
carina.almedal@gmail.com

Olof Persson

Ledamot
Kristianstads kommun
Privat sektor
olof.persson@vxa.se

Övriga ordinarie ledamöter

Agne Andersson

Ledamot
Osby kommun
Ideell sektor
agne.andersson@osby.se

Anna Axelsson

Ledamot
Hässleholms kommun
Privat sektor
anna@tykarpsgrottan.net

Anna-Linnéa Abrahamsson

Ledamot
Ystads kommun
Ideell sektor
annalinnea.desiree@gmail.com

 

Annika Nilsson

Ledamot
Perstorps kommun
Offentlig sektor
annika.nilsson@perstorp.se

Bosse Pehrsson

Ledamot
Östra Göinge kommun
Ideell sektor
info@ateljeingvar.se

Carina Flodin

Ledamot
Bromölla kommun
Ideell sektor
carina@flodindesign.com

Marie Holmström

Ledamot
Ystads kommun
Offentlig sektor
marie.holmstrom@ystad.se

Eva-Marie Hagström

Ledamot
Kristianstads kommun
Offentlig sektor
eva-marie.hagstrom@kristianstad.se

 

Fredrik Persson

Ledamot
Östra Göinge kommun
Offentlig sektor
fredrik.persson@ostragoinge.se

 

Janet ten Have

Ledamot
Tomelilla kommun
Ideell sektor
janet.ramsasa@gmail.com

 

Joakim Gullberg

Ledamot
Osby kommun
Privat sektor
joakimgullberg@outlook.com

Maria Hammenberg

Ledamot
Simrishamns kommun
Privat sektor
maria@hammenberg.se

Suppleanter

Anders Sassersson

Suppleant
Simrishamns kommun
Ideell sektor
a.sassersson@hammenhog.nu

Foto på Filip Lindgren

Filip Lindgren

Suppleant
Bromölla kommun
Privat sektor
filip@havsdrakarnashus.se

Ingrid Persson

Suppleant
Östra Göinge
Privat sektor
info@nedanback.se

Jessica Nilsson

Suppleant
Osby kommun
Offentlig sektor
jessica.nilsson2@osby.se

Mewlid Kalinrih

Suppleant
Kristianstads kommun
Ideell sektor
samriye44@hotmail.com

Priyanka John

Suppleant
Tomelilla kommun
Offentlig sektor
priyanka.john@tomelilla.se

Nils Fröhling

Suppleant
Ystads kommun
Privat sektor
nilsfrhling@gmail.com

Stefan Larsson

Suppleant
Hässleholms kommun
Offentlig sektor
stefan.a.larsson@hassleholm.se

Kerstin Andersson

Suppleant
Perstorps kommun
Ideell sektor
kerstin@silversmedjan.se