Kontakta valberedningen

Här hittar du kontaktuppgifter till vår valberedning.

Leader Östra Skånes valberedning

Valberedningen för Leader Östra Skåne har ett viktigt arbete och ska se till att styrelsen sammansätts på ett bra sätt. Valberedningen strävar efter att uppnå spridning både vad gäller geografi, kön, ålder och kompetens.

Är du intresserad av att kandidera till styrelsen ska du genast höra av dig till valberedningen, de tar emot ansökningar löpande!

I valberedningen sitter:
Leif-Åke Andersson, Ideell sektor, Perstorps kommun (sammankallande)
Bengtåke Wahlberg, Privat sektor, Ystads kommun
Tommy Johansson, Offentlig sektor, Östra Göinge kommun
Helena Berlin, Offentlig sektor, Tomelilla kommun
Malin Wildt-Persson, Privat sektor, Bromölla kommun

Valberedning

Leif-Åke Andersson

Sammankallande i valberedningen
leif@silversmedjan.se