Från idé till projekt

Sju steg från idé till projektstart

1

Börja alltid med att fylla i en idébeskrivning och skicka in till kontoret.

2

Om er idé bedöms passa inom ramarna för våra stödformer så kan ni börja ta fram er projektansökan och en budget. Kontakta kontoret för frågor, hjälp med att utveckla er ansökan och för att bolla idéer, för att få fram en så komplett projektansökan som möjligt.

3

När ni är redo gör ni en ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. För att kunna logga in i e-tjänsten behöver någon skicka in en fullmakt för att kunna göra ansökan för den organisation som ska stå som stödsökande.

4

Kontoret säkerställer att er ansökan är komplett och uppfyller samtliga villkor och handlägger därefter ärendet.

5

Styrelsen får sen ta del av era ansökningshandlingar och bedömer dessa utifrån givna urvalskriterier innan de tar ett beslut om er projektansökan ska beviljas, avslås eller återremitteras.

6

Efter styrelsens möte skickar kontoret er ansökan till Jordbruksverket som tar det formella beslutet.

7

Slutligen får ni ett startbeslut från Jordbruksverket och ni kan påbörja genomförandet av ert projekt. Under hela projektet erbjuds ni fortsatt stöd från kontoret. Kontoret hjälper er så att ert beslut efterlevs och med spridning av aktiviteter och resultat.