Föreningsstämma 2023

Information om Leader Östra Skånes föreningsstämma 2023

Allt du behöver veta inför årets föreningsstämma!

Leader Östra Skånes föreningsstämma äger rum onsdagen den 26 april 2023 kl. 19.00, plats meddelas i kallelsen.

Motioner ska skickas till jeanette@leaderostraskane.se senast den 1 februari 2023.

Förnyat medlemskap kräver endast inbetalad medlemsavgift. Betala medlemsavgiften om 100 kronor senast den 31 mars 2023 till BG 5961-9486. Ange namn på den person eller organisation som medlemskapet gäller vid betalning.

Nya medlemmar ska fylla i en medlemsansökan, vilken du hittar här >> Skicka den signerade ansökan till jeanette@leaderostraskane.se eller ta med till stämman. Betala medlemsavgiften om 100 kronor senast den 31 mars 2023 till BG 5961-9486 och ange namn på den person eller organisation som medlemskapet gäller vid betalning.

Offentlig medfinansiär är automatiskt medlem i föreningen.

Kallelse och handlingar kommer att skickas ut till medlemmar via mejl i god tid innan stämman samt publiceras på här på Leader Östra Skånes webbplats.