LEADER LAG PH

2014–2025

Om Leader Lag PH

Leader Lag PH består av två kommuner som hamnar i ytterkanten jämfört med andra skånska kommuner. Perstorps kommun är nämligen Skånes minsta kommun sett till folkmängden samtidigt som Hässleholms kommun är den största skånska kommunen sett till den geografiska ytan. Här bor totalt ungefär 60 000 invånare och området har en geografisk yta på drygt 1 400 km².

Naturen erbjuder vackra kombinationer av mindre odlings- och betesmarker, små sjöar och porlande vattendrag. Här finns gott om rogivande friluftsaktiviteter så som vandringar, mysiga badplatser och vistelser i olika kulturlandskap. Bland de besöksmål som finns i området kan nämnas Magle våtmarker, Ugglebadet, Tykarpsgrottan, Plastens Hus och så klart Hovdala slott.

Leader Lag PH siktar mot att bättre använda de unika resurser som finns, att samverka mer och i nya konstellationer, att skapa mer delaktighet och fler arbetstillfällen samt att göra denna plats på jorden mer välbekant även utanför kommungränserna.

Lokal utvecklingsstrategi

Vision

Livskvalitet för alla.

Insatsområden

Delaktighet och integration i lokalsamhället
Näringsliv inklusive turism
Hållbart och tillgängligt samhälle

Kontakt & länkar

Sylvia Larsson

Verksamhetsledare
sylvia@leaderph.se
073-255 09 92

Connie Asterman

Ordförande
connie.asterman@outlook.com
0708-15 41 54

Projekt i Leader LAG PH 2014–2025

Base Camp Skåne

Projektet ska genomföra en förstudie för att specificera behoven av och skapa förslag till utformning av en filmnod i nordöstra Skåne.

InfoPoints Hässleholm

Förbättrad tillgänglighet och service genom InfoPoints, en enklare bemannad turistserviceplats.

Fjorgyn

Fjorgyn hade som målsättning att skapa ett fundament till arbetskooperation utifrån en ekonomisk förening inom näring som är skonsam för både miljö och människa.

Attraktivare Vinslöv

Företagarna i Vinslöv ville tillsammans med invånarna göra orten mer attraktiv.

Framsteget

Så pass framgångsrikt att metoden har spridits runtom i Sverige.

Utegym Lillasjön

Ett utegym i anslutning till Lillasjöslingan i Hästveda.

Hästveda Boulebana

Genom att förbättra boulebanan ville föreningen också skapa en mötesplats som skulle vara tillgänglig för alla.

Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun

Tätare dialog mellan medborgare, det offentliga samt den privata och ideella sektorn inom Hässleholms kommun skapade mer attraktiva och levande orter.

TSOS’s webb- & radioproduktion

Webb- och radioproduktion som alternativ fritidsaktivitet i Tyringe.

HUS – Hässleholms Utveckling via Samverkansmodell

Ett projekt som syftade till att stärka och utveckla Hässleholms centrum som handels- och mötesplats.

Radiostyrd bilsport för alla

Tillgänglighetsanpassning av bilbana och tillhörande anläggning för att välkomna fler att köra radiostyrda bilar.

Mötesplats Torsjö

En förbättrad och tillgänglig mötesplats för alla åldrar i Tyringe.

Informationsskyltar Tyringe

Ett mer attraktivt Tyringe – för så väl ortsbor som turister

Foto på havsalger mellan två stenklippor

Havsalger på tallriken

Svenska havsalger – ett hållbart blått livsmedel för en miljömedveten matlagning.

Människor promenerar längst en grusväg och träden är gröna

Snapphaneleden etapp 1

Snapphaneled mellan Arkelstorp och Sibbhult sammankopplar två redan befintliga Skåneleder.