Base Camp Skåne

Projektet genomfördes i Leader Lag PH under programperiod 2014-2024.

Samlad kompetens för att assistera gästande filmteam

Om projektet

Projektet ville genomföra en förstudie för att specificera behoven av och skapa förslag till utformning av en filmnod i nordöstra Skåne med samlad kompetens och kännedom om området för att assistera gästande filmteam. Noden var tänkt att underlätta för filmproduktion, för att framhäva områdets möjligheter och göra det mer attraktivt. Huvudsyftet var att locka hit större produktioner utifrån att kunna erbjuda kvalificerade tjänster på plats.

Aktiviteter

Projektet bestod i stort av att knyta kontakter med nyckelpersoner från branschen inom framför allt Hässleholms och Perstorps kommun, men också enstaka möten med nyckelpersoner utanför kommunerna. Rundvandringar genomfördes tillsammans med personer i branschen och kontakter togs med ägare till de filmiska miljöer som finns inom vårt område.

Seminarier ägde rum med professionella filmarbetare, en filmproducent och en ”location scout”, och dialogmöten genomfördes i samband med dessa. Slutligen skapades en sammanställning där projektägaren även återkopplade till de berörda.

Resultat

Målsättningen var att skriva ett förslag till en handläggningsplan som skulle underlätta för filmproduktion i området samt att skapa en marknadsföra området som filmvänligt, och detta är nu genomfört.

Ett allmänpublikt filmcafé startades och det finns ett gott samarbete som också gynnar en fortsättning av cafét. Olika aktörer som projektet samarbetade för att nå målsättningen var FilmCentrum Syd, Film i Skåne och Hässleholms Stadsbibliotek. Utöver detta har projektet resulterat i ökad kompetens, nya nätverken och utveckling av den lokala landsbygden.

Dessutom, ett nytt företag skapades under projektets gång!

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Leader Lag PH

Journalnummer
2016-6075

Projektnamn i ansökan
Base Camp Skåne

Projektägare
DOGO Productions

Projektperiod
2016-11 – 2018-08

Projekttyp
Genomförandeprojekt
Förstudie

Insatsområde
Hållbart och tillgängligt samhälle

Information & kontakt

Kontaktperson
Jim Nilsson

Samarbetspartners
FilmCentrum Syd
Film i Skåne
Hässleholms Stadsbibliotek
Kulturcaféet ARTon

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
43 811 kronor

Offentligt stöd från LAG
21 581 kronor

Privat finansiering
28 025 kronor

Total finansiering
93 417 kronor

Värde av projektets ideella insatser
36 000 kronor