LEADER

sydöstra Skåne

2014–2025

Om LEADER Sydöstra Skåne

I sydöstra Skåne arbetade man med leadermetoden under två programperioder; Leader Ystad-Österlenregionen mellan 2007 och 2013 samt LEADER Sydöstra Skåne mellan 2014 och 2025.

LEADER Sydöstra Skåne omfattades av Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner och finansierades av medverkande kommuner, svenska staten samt fyra EU-fonder: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Havs- och fiskerifonden, Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden. Inom Havs- och fiskerifonden bildades ett utökat leaderområde som innefattade ovanstående kommuner samt Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Lokal utvecklingsstrategi

Vision

Ett inkluderande sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och och tillgänglighet.

Övergripande mål

Ökad samverkan och utbyte inom/mellan näringar kring närproducerat och nya lokala marknader.
Förbättrade kommunikationer och tillgänglighet för ökad attraktivitet och framtidstro för boende, besökare och företagare.
Ett område som bevarar natur- och kulturvärden och har en god vattenkvalité.

Insatsområden

Närproducerat och nya lokala marknader
Kommunikation och tillgänglighet
Naturvärden och grön och blå tillväxt

Kontakt & länkar

Kristin Sjövall

Verksamhetsledare
kristin.sjovall@leadersydostraskane.se
072-244 11 58

Julia Falkman

Kommunikatör
julia.falkman@leadersydostraskane.se
072-312 55 58

Janet ten Have

Ordförande
janet.ramsasa@gmail.com

Projekt i LEADER Sydöstra Skåne 2014–2025

Foto på två kvinnor som står med två hästar, ett sto och ett föl.

Destination Häst Sydöstra Skåne

Det långsiktiga målet var att medverka till sydöstra Skåne som en välkänd och välbesökt ”hästturismdestination”.

Foto på man som sitter uppe på ett halmtak.

Förstudie Hantverkskompetens

Vi måste tillvarata värdefull kompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde.

Foto på en kvinna som demonstrerar en hopfällbar plastback för grönsaker.

CIRCLE

Allt fler konsumenter önskar se en omställning hos företag och kommuner till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Färsk fisk – från hav till bord

Vi har lyft in lokal fisk i sammanhang där livsmedelsnäringen träffas, där fisken och fisket inte brukar finnas representerade. Genom att jämställa fisk med annan lokal mat har vi medvetandegjort kopplingen och likheterna mellan kustnära fiske och lokala jordbruk.

Transnationellt samarbetsprojekt Säl och skarv

Flertalet av de fiskare som vi intervjuat har uttryckt en stor tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem. Äntligen är det någon som vill lyssna på vad de har att säga.

Foto på datorskärm med en massa kod i olika färger.

FXH – Future Experience Hub

Många väljer att pendla till västra Skåne för att arbeta i de digitala näringarna istället för att starta nya högteknologiska eller digitala företag i sydöstra Skåne. Vilka alternativ finns för att ändra på det?

Mountainbikeleder

Vi propagerar och lobbar för fler mountainbikeleder och för att hitta modeller för att kunna anlägga dessa, men egentligen vill vi bara vara ute i skogen och bygga fler stigar.

La Source

La Source riktade sig till unga mellan 13 och 25 år och projektets syfte var att synliggöra och stötta ungas initiativ och möjlighet till att påverka sin vardag och fritid.

Kulturnavet Österlen

Stöd till professionella kulturutövare på Österlen som en näringsverksamhet och som en viktig utvecklingsfaktor för området.

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne

En vassare hästnäring bidrar till en hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter.

Från SFI till arbete

Syftet var att få fler nyanlända i arbete samt att hjälpa arbetsgivare i sydöstra Skåne att rekrytera ny personal.

Marinpedagogisk verksamhet

Syftet var att etablera en marinpedagogisk verksamhet med havsnära aktiviteter i Ystad för att öka intresset för en hållbar utveckling av Östersjön bland barn och unga.

Samverkan invasiva arter

Syftet var att ta fram ett strategiförslag för hur de fyra kommunerna i sydöstra Skåne skulle kunna samverka för att hantera etablerade invasiva främmande arter i området.

Österlens sköna vattendrag

Syftet med detta projekt, som initierades av två vattenråd, var att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor i Österlens vattendrag.

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar och samverkansmöjligheter mellan stad och landsbygd.

Satellitskinn

I detta projekt ville projektägaren minska på avfallet för jägare och mindre slakterier genom att erbjuda sätt att tillvarata skinnen.

Innovationscenter för landsbygden

Stöd och inspiration till lokala och innovativa företagare för ökad tillväxt på landsbygden.

Foto på havsalger mellan två stenklippor

Havsalger på tallriken

Svenska havsalger – ett hållbart blått livsmedel för en miljömedveten matlagning.

Förstudie Åtgärdsaccelerator Hanöbukten

Stärkt samordning och påskyndade vattenvårdsåtgärder för Hanöbuktens avrinningsområde.