La source

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Det roligaste var att se sin idé bli till verklighet! Det var så coolt att skapa något för unga i Ystad. Det blev inte bara en utställning men ett häng för unga, vilket jag tyckte var skitcoolt!

Melanie Hall, Projektledare för JEANNE

Om projektet

La Source riktade sig till unga mellan 13 och 25 år och projektets syfte var att synliggöra och stötta ungas initiativ och möjlighet till att påverka sin vardag och fritid. Genom La Source gavs unga i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad möjlighet att söka upp till 25 000 kr i stöd för att förverkliga en projektidé som de drömde om att genomföra.

Det överordnade målet med projektet var att ta tillvara på ungas engagemang och låta dem skapa egna delprojekt för att på så sätt känna sig delaktiga i utvecklingen av platsen som de bor på.

Aktiviteter

En ungdomscoach anställdes för att hjälpa ungdomarna. Ungdomscoachen höll löpande i projektutbildningar för de unga, som dels fick lära sig mer om EU och om vart pengarna kom ifrån, men också om projektledning.

En ungdomsstyrelse (U-LAG) med åtta ledamöter rekryterades och utbildades. U-LAG hade till uppgift att inspirera och stödja andra ungdomar som ville genomföra sina projektidéer samt att ta beslut om vilka delprojekt som skulle beviljas pengar.

Möjligheterna med La Source marknadsfördes via besök på skolor, i kontakt med föreningar och ungdomsorganisationer samt genom spridning av marknadsföringsmaterial och information via sociala medier.

Pandemin påverkade tyvärr projektet negativt. Dels då det var svårare att nå ut, men också eftersom de unga arrangörerna var tvungna att förhålla sig till restriktionerna som fanns, och som ständigt förändrades. Därför förlängdes projektet med 12 månader.

Resultat

U-LAG behandlade 24 projektansökningar varav 15 delprojekt beviljades och genomfördes. Sammanlagt har 62 unga projektledare genomfört 128 aktiviteter som besökts av 619 personer. Totalt har ett belopp om 251 694 kronor betalats ut som stöd till projekten. 2 635 timmar har lagts ner på ideellt arbete för ett värde på 597 700 kronor.

La Source fick mycket uppmärksamhet i media, framförallt dess delprojekt. Delprojektet Unga influencers på landsbygden fick absolut mest uppmärksamhet, också nationellt. Det omtalades på både TV4 Nyhetsmorgon och i Aftonbladet.

Samtliga 15 delprojekt presenteras närmre i en separat broschyr, läs den genom att klicka på bilden här nedanför.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2019-422 / 2019-427

Projektnamn i ansökan
La Source / La Source – Paraply

Projektägare
LEADER Sydöstra Skåne

Projektperiod
2019-10 – 2022-11

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Kommunikation och tillgänglighet

Information & kontakt

Samarbetspartners
Tjänstepersoner och föreningar som arbetade med målgruppen unga i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
1 084 844 kronor

Offentligt stöd från LAG
538 824 kronor

Total finansiering
1 623 668 kronor

Värde av projektets ideella insatser
579 700 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Att ta vara på ungas engagemang och drivkraft genom att utbilda och stötta unga i att driva delprojekt bidrar till att ungas delaktighet och påverkansmöjlighet ökar och att unga inkluderas i utvecklingen av området. Projektet bidrar också till att öka kvalitén och utbudet av fritidsaktiviteter i området genom de delprojekt som genomförs. Projektet anses gå väl i linje med den lokala utvecklingsstrategin.