Equine Monitoring

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Utveckling av hästhållning i skånsk naturbetesmark som ny landsbygdsresurs med stora exportmöjligheter.

Foto på häst med röd grimma som tittar in i kameran.

Om projektet

I det här projektet ville man med forskning visa på att hästar som växer upp under naturliga förhållanden på stora och kuperade betesmarker blir mer hållbara individer över tid. Syftet var också att ge markägare ett system för att kunna erbjuda optimala uppväxtförhållanden för unga hästar. Men också att möjliggöra ett sätt att få bättre hästvälfärd kombinerat med affärsutveckling på landsbygden och bevarandet av det öppna landskapet.

Aktiviteter

I projektet höll man ett antal unga blivande tävlingshästar på stora och kuperade betesmarker, Brösarps Backar (2020) och Kumlans naturreservat (2021). Hästarna utrustades med sensorer för övervakning av välmående och beteende. Som referens hölls andra hästar med mer traditionell hästhållning. Dels i lösdrift med tillgång till 2 hektar hage och ligghall och dels med tillgång till 0,5 hektar hage dagtid och box nattetid. Alla hästar vägdes, mättes och hullbedömdes innan betessläpp och efter hemkomst. Hästarna hade daglig tillsyn av personal i projektet och var övervakade dygnet runt i realtid via sensorerna i grimmorna.

I studien kunde man se hur det skiljde sig mellan de tre olika hästhållningsformerna på ett antal punkter: vila, ätande, rörelsemönster och energikonsumtion. Hästarna i projektet rörde sig cirka 12 kilometer per dygn i jämförelse med referenshästarna som rörde sig knappt 8 kilometer respektive 4 kilometer per dygn. Det blev också synligt att hästarna i projektet åt över en större del av dygnet samt att de vilade mindre än referenshästarna. Hästarna i projektet mådde med andra ord mycket bra, dessutom fick de genom motion i de branta backarna bättre kroppskontroll.

Sammanlagt registrerades hästarna under 34 000 timmar, vilket gör projektet till en av världens största enskilda studie av hästbeteende.

Resultat

Projektet väckte mycket stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Ett flertal dags- och facktidningar i både Sverige, England, Tyskland och Belgien skrev reportage och SVT sände två inslag om det så kallade ”Brösarpsprojektet”. Egenproducerade filmer spreds över hela världen och nådde snabbt över tvåhundratusen visningar och det togs fram broschyrer på svenska och engelska. Projektet presenterades i samband med Borgeby fältdagar, på Falsterbo Horse Show, under Hästrundan Skåne, på Hästen i Skånes årliga hästnäringsdagar och på en stor internationell hästkonferens i England (ISES Hartpury Conference).

Genom projektet har både ekonomiska och etiska fördelar med denna typ av djurhållning kunnat påvisas. Samtidigt har det skapats möjligheter för öppna naturbetesmarker med biologisk mångfald och nya arbetstillfällen på landsbygden.

Det finns nu en faktabas för de som önskar starta en liknande verksamhet. Detta kostnadseffektiva och säkra system för tillsyn av hästar kan dessutom användas på andra djurslag (intresse har inkommit från Saudi-Arabien för att testa systemet på kameler).

Läs projektets slutrapport genom att klicka på bilden här nedanför.

Bild på första sidan av rapporten "Equine Monitoring - Brösarpsprojektet".

Equine Monitoring vann pris för bästa landsbygdsprojekt i kategorin Innovation på Skånes leadergalan 2023.

Juryns motivering: Projektet har visat på innovation genom att se ett problem och sedan skapa en lösning på ett unikt sätt. Att utrusta hästar med sensorer och övervaka hästarna i sina hagar har projektet skapat unik data för att förändra hästhållningen, inte bara lokalt utan internationellt. Projektet har även öppnat upp möjligheterna för naturbetesmarker med biologisk mångfald samtidigt som projektet bidragit till etisk och ekonomiska fördelar av denna typ av djurhållning.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2020-989

Projektnamn i ansökan
Equine Monitoring – redskap för att utveckla hästhållning som landsbygdsresurs

Projektägare
Hästen i Skåne

Projektperiod
2020-04 – 2022-12

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
 423 945 kronor

Offentlig stöd från LAG
208 808 kronor

Total finansiering
632 753 kronor

Värde av projektets ideella insatser
1 820 660 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet är intressant ur många aspekter, bidrar till sundare hästuppfödning, öppnar en nationell och internationell marknad samt använder ny teknik med övervakningssystem. Projektet skapar sysselsättning, tjänster, biologisk mångfald och stärker områdets varumärke.