satellitskinn

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Från slakteriavfall till hållbart mode

Om projektet

Skinn från jägare och mindre slakterier skickas oftast till destruktion då små aktörer inte har möjlighet att hantera skinnen och uppköpare inte handlar från dem. I detta projekt ville projektägaren minska på avfallet för jägare och mindre slakterier genom att erbjuda sätt att tillvarata skinnen.

Aktiviteter

I projektet utarbetades en lokal och miljövänlig garvningsprocess tillsammans med beprövade garverier i Polen och Rumänien eftersom garvningsindustrin är större i dessa länder än i Sverige. Skinnen garvades vegetabiliskt vilket innebär att de blir nedbrytbara, får en väsentligt längre hållbarhet och bidrar till mindre påverkan på miljön än vid kromgarvning.

Kontakt med slakterier, vilthanteringsanläggningar och garverier etablerades, men också med aktörer inom textil-, mode-, heminrednings- och hantverksbranschen. När hela processen var utvecklad så testades och modifierades den för att passa marknadens behov och önskemål bättre.

Projektägaren tog även fram en affärs- och marknadsplan som beskrev produktens hållbarhet och ekonomiska gångbarhet.

Foto på projektägaren iklädd skinnprodukter.
Foto på projektägaren iklädd skinnprodukter.

Resultat

Projektet resulterade i flera nya processer som nu används vid garvning av svenska får-, vildsvins- och hjortskinn på industriell skala. Nya produkter togs fram så som läder till accessoarer, skor och klädesplagg samt prydnadsskinn.

Projektet bidrog också till ett vidgat kontaktnätverk bland jägare, slakterier och vilthanteringsanläggningar i Sverige och garverier i Europa. En affärs- och marknadsplan togs fram som enkelt ska kunna användas av andra aktörer.

Idag används projektägarens skinn i produktionen av kängor som säljs via ett av Skandinaviens ledande företag inom hästsport. De unika kromfria fårskinnen används till jackor som säljs av ett känt svenskt jeansföretag.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2019-2698

Projektnamn i ansökan
Cirkulär ekonomi på landsbygden i sydöstra Skåne – Satellitskinn

Projektägare
Kristoffer Isak Patrén (enskild firma)

Projektperiod
2022-02 – 2023-03

Projekttyp
Genomförandeprojekt
Projektstöd till företag

Insatsområde
Närproducerat och nya lokala marknader

Information & kontakt

Samarbetspartners
Skånska Jägareförbundet
Malmö Universitet
samt ett flertal vilthanteringsanläggningar i Skåne och labb, garverier och tillverkare i Polen och Rumänien

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
200 000 kronor

Privat finansiering
86 000 kronor

Total finansiering
286 000 kronor

Värde av projektets ideella insatser
88 000 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet är ett mycket bra initiativ. Det ligger väl i tiden vad gäller miljöpåverkan, återbruk och det att bevara hotade resurser och kompetenser som riskerar att försvinna från området. Med fokus på hållbar cirkulär ekonomi kan man underlätta för slaktare och jägare att se sina råvaror och produkter som en del av ett kretslopp. Genom att tillvarata restprodukter i form av djurhudar och utveckla en miljövänlig metod för garveri kan man skapa nya samarbeten och marknader och understödja större lönsamhet för företag på landsbygden.