Kulturnavet Österlen

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Stöd till professionella kulturutövare på Österlen som en näringsverksamhet och som en viktig utvecklingsfaktor för området.

Om projektet

På Österlen finns en ovanligt hög andel professionella kulturaktörer. Sökande såg dessa aktörers behov av samverkan, synliggörande och eventuell service. De såg också en möjlighet att utveckla det lokala kultur- och näringslivet. Kulturnavet Österlen gick ut på att ta fram en modell för strategisk utveckling av kulturlivet på Österlen. Målet var att bilda en organisation som kunde övergå i kultursektorns ägo efter projekttiden.

Aktiviteter

Projektledarna har under två år byggt upp en organisation i samverkan med medverkande kulturaktörer. De har bland annat byggt nätverk, skapat mötesplatser, initierat samarbeten, erbjudit coachning, utbildat och lyft frågan kring kulturella och kreativa näringar.

Projektet inleddes med tre uppstartsmöten och en kartläggning av kulturaktörerna i området. Därefter följde enkätundersökningar och djupintervjuer kring frågor om förutsättningar, behov och önskemål bland Österlens kulturaktörer. Även kommunala och regionala tjänstepersoner intervjuades. Denna nulägesbeskrivning presenterades i rapporten ”Leva för och av kultur på Österlen” som därefter var utgångspunkten för det fortsatta arbetet.

Projektledarna förde en regelbunden dialog med nyckelpersoner i offentlig sektor, på både kommunal och regional nivå, för att informera om kulturaktörernas behov och önskemål och för att synliggöra Österlen som ett utmärkt område för en satsning på kulturella och kreativa näringar (KKN).

En interaktiv webbplats för registrerade medlemmarna lanserades, synlig även för potentiella uppdragsgivare. Med medlemskapet följde också nyhetsbrev och inbjudningar samt möjlighet till fortbildning och rabatt hos lokala företag.

Resultat

Kulturnavet Österlen byggde upp ett stort och uppskattat nätverk för kulturella och kreativa näringar i kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Nätverket bildade efter projektets slut en ideell förening, Nätverket Kulturnavet Österlen, som tagit över arbetet.

Projektet ledde till fler samarbeten mellan kulturaktörer, men också mellan förvaltningarna i de deltagande kommunerna. Projektet bidrog också till inspiration och förmedling av erfarenheter och kontaktnät inför skapandet av Kulturcentrum i Tomelilla. Deltagarna fick nya kunskaper och områdets marknadsföring kring den kulturella sektorn ökade.

Läs rapporten genom att klicka på bilden här nedanför.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2020-962

Projektnamn i ansökan
Kulturnavet Österlen – strategi, nätverksbyggande och service

Projektägare
Stockholms Kulturstrategi Konsult AB

Projektperiod
2020-05 – 2022-10

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
1 035 809 kronor

Offentligt stöd från LAG
511 112 kronor

Privat finansiering
1 903 kronor

Total finansiering
1 548 824 kronor

Värde av projektets ideella insatser
640 620 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Den typen av projekt behövs i Ystad och på Österlen, som ju ibland kallas för kulturens vagga. Detta är ett intressant projekt, med en genomarbetad ansökan, som sätter fingret på de utmaningar som kulturnäringen har, med dess kulturarbetare och ensamföretagare. Projektet tros också kunna bidra till en utveckling även av andra näringar.