Future Experience Hub

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Många väljer att pendla till västra Skåne för att arbeta i de digitala näringarna istället för att starta nya högteknologiska eller digitala företag i sydöstra Skåne. Vilka alternativ finns för att ändra på det?

Om projektet

Syftet var att undersöka förutsättningarna för att skapa en verksamhet för att främja innovation, teknik och entreprenörskap i sydöstra Skåne. Idén till denna förstudie genererades i frågan om varför det finns så få digitala entreprenörer, företag och arbetsplatser i sydöstra Skåne som arbetar med modern teknologi som IT, mjukvaruutveckling, Artificiell intelligens, Virtual Reality, molnbaserade tjänster.

De digitala hubbar som finns ligger på västra sidan av Skåne, framförallt i Malmö och Lund, men också i viss mån i Helsingborg. Visionen var ett kluster, en inkubator och/eller ett innovationscentra för digitalisering där människor kan mötas, utmanas, utbyta erfarenheter och kompetenser och utveckla sina idéer till nya spännande och livskraftiga företag med hela världen som marknad.

Aktiviteter

Projektgruppen arbetade främst med research och tittade på nuläge och befintliga behov, gjorde en omvärldsanalys, undersökte långsiktiga finansieringsmöjligheter, diskuterade upplägg, regler och krav för en inkubator samt såg över vilken typ av events och fortbildningar som kan vara av intresse. Projektgruppen träffade bland andra näringslivskontoren i Simrishamns, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystads kommun samt företrädare från Ystad Gymnasium, Tourism in Skåne, Capgemini, Media Evolution, Geometra Software, By Kragh, Pixelbruket, Innovation Skåne, MINC, Frobbit med flera.

Resultat

Projektet resulterade i en slutrapport med projektgruppens rekommendationer. Här sammanfattades den research som genomförts, de intervjuer och samtal som gjorts med företrädare för ovanstående företag, myndigheter och organisationer samt en rad konceptidéer som sedan värderats utifrån olika framgångsfaktorer. Det koncept som ansågs vara det bästa har utvecklats och beskrivits, hur en sådan verksamhet bör organiseras, finansieras, resurssättas och drivas.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2017-2099

Projektnamn i ansökan
YINK – Ystad Inkubator

Projektägare
Sydostkraft

Projektperiod
2018-02 – 2020-04

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

EU-fond
Regionala utvecklingsfonden

Projektstöd från EU-fond
199 967 kronor

Offentlig stöd från LAG
99 984 kronor

Total finansiering
299 951 kronor

Värde av projektets ideella insatser
135 960 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap och företagande genom att involverar brett med företag och organisationer. Förstudien skapar förutsättningar för att en ny marknad testas. Digital turism är i ett väldigt tidigt utvecklingsskede där system och metoder för kompetensöverföring behövs.