Landbaserad uppfödning av sportfisk

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

I Sverige utövar cirka två miljoner personer sportfiske varje år. Självklart ska det vara möjligt att bedriva sportfiskeanläggningar med smittfri och ätbar fisk.

Om projektet

Sportfiske är en aktivitet som årligen utövas av ca två miljoner svenskar. En populär typ av sportfiske är den som kallas för ”put and take- fiske” vilket innebär att fisk släpps ut i sjöar och vattendrag för att sedan kunna fiskas upp av betalande sportfiskare. Det finns dock en hel del utmaningar kring hur detta fiske ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt avseende smittskydd, miljö och djurskydd. Samtidigt ska utsättningsfisken hålla hög kvalité både som sportfisk och som matfisk.

Detta projekt gick ut på att säkerställa möjligheten att kunna bedriva sportfiskeanläggningar med smittfri och ätbar fisk. Samt att skapa ett underlag som kan användas för att kunna stärka sportfisket med de nya förutsättningar som kommer att ske när svensk vattenkraft miljöprövas i ett nationellt omfattande uppdrag.

Aktiviteter

I projektet designade, byggde och testade man under 25 månader ett innovativt landbaserat fiskuppfödningssystem för regnbåge som kan uppfylla de krav som ställs på en utsättningsfisk.

I referensgruppen ingick Länsstyrelsen Skåne, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sportfiskarna Skåne och Vattenbrukscentrum Norr.

Resultat

Projektet har skapat ett underlag för möjligheten att ta fram smittfri fisk med bra egenskaper till sportfisket. Ett underlag som är förankrat hos Länsstyrelsen och som även kan komma till nytta i andra län.

Nu kan producenter av sportfisk ta del av den kunskap och de kalkyler som tagits fram och föda upp sportfisk i landbaserade system. Uppfödning av regnbåge som matfisk kan även leda till nya möjligheter för lantbrukare. Samtidigt kan ägare av sportfiskevatten fortsätta bedriva sina verksamheter, även vid en ändrad lagstiftning.

Projektfakta
Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2020-3043

Projektnamn i ansökan
Landbaserad uppfödning av sportfisk för att säkerställa kvalité och smittskydd

Projektperiod
2021-03 – 2023-03

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Närproducerat och nya lokala marknader

Information & kontakt

Samarbetspartners
Länsstyrelsen Skåne
Sportfiskarna Skåne

Finansiering
EU-fond
Havs- och fiskerifonden

Projektstöd från EU-fond
348 051 kronor

Offentligt stöd från LAG
171 429 kronor

Privat medfinansiering
183 kronor

Total finansiering
519 663 kronor

Värde av projektets ideella insatser
148 441 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Detta är ett mycket intressant och innovativt projekt som bidrar till både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Sportfisket kan med det här projektet förses med fisk som är både hållbart odlad och med en hög djurhälsa. Resultatet av projektet möter en ökad efterfrågan på sportfiske men bidrar också till att bevara och skapa nya arbetstillfällen, utveckling av en lättillgänglig aktivitet för både allmänhet som vana sportfiskare samt en ökad lokal naturturism.