Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Med bas i landsbygdens innovativa kraft ska vi arbeta med tillväxtskapande insatser, nya finansiella lösningar, samverkan mellan stad och land och skapa nya samverkansmöjligheter i lokalekonomin.

Om projektet

Leaderprojektet Innovationscenter för landsbygden arbetade sedan 2016 med att ge innovationsstöd och slussa företagare vidare in i innovationssystemet, stimulera idéskapande samt samordna och skapa möjligheter. I detta projekt var syftet att komplettera Innovationscenters ”basmodell” med fler affärsmodeller, och bredda upp från fokus på främst innovation till fokus på tillväxt i bredare bemärkelse.

Aktiviteter

Projektet genomfördes i samverkan med sydöstra Skånes fyra kommuner samt aktörer i stödsystemet. I projektet utvecklades och testades en rad modeller, koncept och arbetssätt med bland annat följande aktiviteter:

Insatser för ökad kunskap kring nya finansieringslösningar: ”Vägen till pengarna”, ett helhetskoncept med webbinarier, finansieringskarta och löpande tips om aktuella utlysningar. Ett koncept som genomfördes tillsammans med Europa Direkt Sydskåne.

Insatser för att skapa samverkansmöjligheter i lokalekonomin: Ett skuggstyrelseprogram som genomfördes tillsammans med Nyföretagarcentrum där företag med uppväxlingsambitioner fick möjlighet att samarbeta med kunniga styrelseledamöter från det lokala samhället.

Insatser för samverkan med forskningsaktörer som del i insatser för koppling stad och landsbygd: ”Växande möte”, ett möteskoncept som genomfördes tillsammans med SLU Alnarp och LRF Skåne. I samverkan med Lunds Tekniska Högskola hitta ett systematiskt sätt för lokala företagare att samverka med studenter.

Insatser för stöd i etablering av testbäddar för tillämpad forskning: I kontakt med akademin och drivna innovatörer identifiera potentiella testbäddar.

Logotyp för Destination Häst Sydöstra Skåne som föreställer en häst

Resultat

Projektet har lett till en kompletterad Innovationscentermodell med nya utprovade verifierade och modeller och arbetssätt. Men också till utvecklingsinsatser för lokala företag i form av kunskap, skapande av nya förmågor samt motivation för förändring och utveckling. Synliggörande av landsbygdens potential och förutsättning, utmaning av den urbana normen för bättre balans mellan stad och landsbygd.

Det har även skett en uppväxling av andra stödaktörers insatser så att de bättre når ut till landsbygdens företag. Sist men inte minst så har Innovationscenter för landsbygden stärkts som en delregional nod.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2019-2700

Projektnamn i ansökan
Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Projektägare
Sjöbo kommun

Projektperiod
2020-01 – 2023-04

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Närproducerat och nya lokala marknader

Finansiering

EU-fond
Regionala utvecklingsfonden

Projektstöd från EU-fond
392 385 kronor

Offentligt stöd från LAG
796 659 kronor

Total finansiering
1 189 044 kronor

Värde av projektets ideella insatser
565 620 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Nyttan tillfaller företagarna på landsbygden och bidrar till en levande landsbygd. Projektet uppfyller ett betydande antal indikatorer och skapar förutsättningar för en utveckling av områdets befintliga och eventuellt nya företag med nya marknader.