Solvalla Bygdegård

Projektet genomfördes i LEADER Sydöstra Skåne under programperiod 2014-2024.

Flera och nya insatser för natur, kultur och rörelse bidrar till en förbättrad folkhälsa.

Logotyp för Destination Häst Sydöstra Skåne som föreställer en häst
Foto på kvinnor som sitter runt ett bord.

Om projektet

Syftet var att utveckla verksamheten på tätortsnära Solvalla bygdegård då man ville göra platsen mer attraktiv, anpassad och inbjudande för fler målgrupper. Projektet skulle bidra till att utöka utbudet av kultur- och naturaktiviteter samt fysisk aktivitet för personer i alla åldrar. Målet var att kunna vara en aktiv del i det nationella folkhälsoarbetet samt att underlätta för fysiska möten mellan olika generationer och kulturer.

Aktiviteter

Utemiljön förbättrades stegvis under projektet och med hjälp av föreningsmedlemmar och lokala hantverkare färdigställdes hitta-vilse-stig, balansbana, informationspanel om allemansrätten, utomhusscen med terrass, grillplats med sittplatser samt handikappanpassad utomhustoalett.

Alla investeringar och byggnationer skedde i samråd mellan föreningens styrelse och förskolan Villervalla, Civilförsvarsförbundet Sjöbo, Friluftsfrämjandet Sjöbo och Sjöbo kommuns folkhälsostrateg.

Löpande skickades projektgruppen ut information om parkens färdigställande och aktiviteter. Till ovanstående organisationer men också till socialpsykiatrin i Sjöbo och lokalpressen, som höll allmänheten informerad genom en rad inspirerande artiklar.

Slutligen arrangerade man en invigning med fika och musikunderhållning.

Resultat

Projektet har stärkt Solvalla Bygdegårds roll både som mötesplats, kulturarena och folkhälsoinspiratör och parken är nu öppen för alla året om. Invånarna i området har getts ökade möjligheter att förbättra sin hälsa, oavsett ålder, bakgrund, ekonomi, funktionsvariation etc. Fysiska möten mellan generationer och kulturer har också ökat, och eftersom pandemin medförde ett ökat behov av mötesplatser utomhus fick Solvalla lite extra draghjälp. Projektet har även bidragit till fler aktiviteter i parken och att öka besökarnas kunskaper om naturen och allemansrätten.

Solvalla var redan innan projektet prisbelönade som en av Sveriges mest tillgängliga bygdegårdar. Efter projektet är nu även utemiljöerna tillgängliga och Solvalla fortsätter att inspirera andra bygdegårdar i Sverige.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
LEADER Sydöstra Skåne

Journalnummer
2019-2691

Projektnamn i ansökan
Södra Färs Bygdegårdsförening, Solvalla Bygdegård, i rörelse till vardag och fest. Var dag i balans för alla genom natur, kultur och rörelse!

Projektperiod
2020-04 – 2021-06

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Kommunikation och tillgänglighet

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
524 519 kronor

Offentligt stöd från LAG
258 345 kronor

Total finansiering
782 864 kronor

Värde av projektets ideella insatser
147 510 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet kan leda till en gränsöverskridande mötesplats och vill med, bland annat guidade turer och kunskapsspridning, skapa ett samförstånd mellan de som vistas i miljön att ta hand om den på bästa sätt. En utomhusscen med möjligheter till olika kulturella event kan locka fler målgrupper till mötesplatsen.