Attraktivare Vinslöv

Projektet genomfördes i Leader Lag PH under programperiod 2014-2024.

Projektet som levererade arkitektritningar för ett mer attraktivt Vinslöv.

Om projektet

Företagarna i Vinslöv ville tillsammans med invånarna göra orten mer attraktiv. Målsättningen var därför att ta fram arkitektritade skisser/ritningar där medborgarnas synpunkter kommer till tals.

Aktiviteter

Skisser och ritningar har tagits fram kring hur Vinslöv kan utvecklas till en mer attraktiv ort. Fyra platser valdes ut som så kallade målområden och det är kring dessa som skisserna har utarbetats. Det handlar om torget, entrén till Vinslöv och två parker – Badhusparken och Centralparken.

Resultat

Projektresultatet visades via en utställning på Sparbanken Göinge och via sociala medier. De arkitektritade skisserna blev bättre än förväntat, och nästa steg är att diskutera vidare med Hässleholms kommun och då framför allt Tekniska förvaltningen kring hur man kan bygga om framför allt torget.

Slutresultatet, när skisserna lämnat pappret och finns tillgängligt i Vinslöv, kommer att gynna medborgarna i orten, handeln, industrin och tillresande men också det offentliga får glädje av samverkan.

Projektfakta
Programperiod
2014-2024
Leaderområde
Leader Lag PH

Journalnummer
2020-2564

Projektnamn i ansökan
Attraktivare Vinslöv

Projektperiod
2020-10 – 2022-05

Projekttyp
Genomförandeprojekt
Insatsområde
Delaktighet och integration i lokalsamhället
Information & kontakt

Kontaktperson
Thomas Haraldsson

Samarbetspartners
Tekniska förvaltningen, Hässleholms kommun

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
66 560 kronor

Offentligt stöd från LAG
32 784 kronor

Total finansiering
99 344 kronor

Värde av projektets ideella insatser
31 130 kronor