Utegym Lillasjön

Projektet genomfördes i Leader Lag PH under programperiod 2014-2024.

Bred samverkan är viktig för att nå ett bra resultat.

Om projektet

För att berika motionerandet och stärka hälsofrämjandet i Hästveda med omnejd var målsättningen att ge ett mervärde till motionsslingan kring Lillasjön i Hästveda. För att uppnå detta skulle projektet anlägga ett utegym med sju olika motionsredskap samt tillhörande belysning.

Aktiviteter

Nu står ett färdigt utegym på plats i anslutning till Lillasjöns motionsslingan, och utegymmet är överlämnat till Hässleholm kommun som har övertagit driften efter projektets slut. Genom effektiv logistik kunde projektet färdigställas tidigare än väntat.

Skyltar sattes upp vid infarterna till Hästveda inför invigningen av utegymmet och information har spridits vida bland annat lokal media, Facebooksidan och vandrarhemmet i Hästveda hembygdspark.

Resultat

Redan under projektets gång märktes ett ökat intresse för naturområdet där utegymmet placerades. Projektets resultat kommer att finnas kvar under lång tid framöver. Materialet som valdes är en metall med stor uthållighet och Hässleholms kommun ansvarar för framtida drift och underhåll.

Tillgången till utegymmet har skapat ett alternativ till hälsofrämjande och är dessutom en plats för social samvaro.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Leader Lag PH

Journalnummer
2017-2709

Projektnamn i ansökan
Anläggande av ett utegym i anslutning till Lillasjöslingan i Hästveda

Projektägare
Hästveda Intresseförening

Projektperiod
2017-06 – 2018-06

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Hållbart och tillgängligt samhälle

Information & kontakt

Kontaktperson
Alf Månsson

Samarbetspartners
Lantmäteriet
Hässleholms kommun

Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
236 568 kronor

Offentligt stöd från LAG
120 603 kronor

Total finansiering
357 171 kronor

Värde av projektets ideella insatser
118 800 kronor