TSOS’s webb- & radioproduktion

Projektet genomfördes i Leader Lag PH under programperiod 2014-2024.

Webb- och radioproduktion som alternativ fritidsaktivitet i Tyringe. Ett projekt som öppnade upp för kulturen.

Om projektet

I Tyringe finns det många fritidssysselsättningar att ägna sig åt om man är intresserad av idrott, dock finns det väldigt lite inom kulturområdet. Social exkludering bland ungdomar kan ofta leda till rastlöshet och olika former av missnöje.

I allmänhet prioriteras inte skapande av film, media och kultur rent ekonomiskt. Genom att erbjuda en annan fritidssyssla än den rent idrottsliga ville projektägaren balansera upp utbudet för att på så vis skapa en meningsfull sysselsättning för fler ungdomar.

Aktiviteter

Under projektets gång kompetensutvecklades tio personer, både tjejer och killar, vid totalt 40 undervisningstillfällen. På lektionerna gick man bland annat igenom kamerateknik, nätverksuppkoppling, ljud- och ljussättning samt webbhantering. Undervisningen innehöll även områden som att skriva manuskript, genomföra intervjuer, söka efter fakta och scenframställning.

En annan del av projektet handlade om praktiska övningar, vilka framför allt ägde rum på Tyrs Hov och vid studiebesök.

Resultat

Utöver det faktum att tio ungdomar har fått en kompetensutveckling finns också allt material, för den som är intresserad, att ta del av via hemsidan. Projektresultatet har gått att följa genom deltagarnas mediaproduktion under hela projekttiden.

Nya samarbeten har uppstått, så som Röda Salongen via Hässleholms kommun och medieskolor. Tack vare att projektet kommer att användas vid flera olika stora sammankomster, även internationella sådana, räknar projektägaren med att cirka 5 000 personer kommer att få tillgång till förbättrad service och infrastruktur.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Leader Lag PH

Journalnummer
2019-829

Projektnamn i ansökan
TSOSs webb- & Radio Produktion

Projektägare
Tyringe skid- och skridskosällskap

Projektperiod
2019-07 – 2020-12

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Hållbart och tillgängligt samhälle

Information & kontakt

Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
247 795 kronor

Offentligt stöd från LAG
81 772 kronor

Total finansiering
329 567 kronor

Värde av projektets ideella insatser
137 280 kronor