Radiostyrd bilsport för alla

Projektet genomfördes i Leader Lag PH under programperiod 2014-2024.

Besöksmål och mötesplats som skapar delaktighet.

Om projektet

I Sösdala utanför Hässleholm finns möjlighet att ägna sig åt radiostyrd bilsport, och syftet med projektet var att göra denna möjlighet tillgänglig för alla. Oavsett rörelsefunktionsnedsättning. Genom att anpassa banan och tillhörande anläggning var målet att välkomna fler till att utöva sporten. Med andra ord, radiostyrd bilsport som bygger på delaktighet och jämlikhet.

Aktiviteter

En ramp till förarställning har byggts och en toalettmodul för personer med rörelsefunktionsnedsättning har köpts in. Mekanikerområdet har anpassats, likaså anläggningens parkeringsområde. Genom markberedning till och från de olika utrymmena blev även dessa tillgängliga för de som är i behov av funktionsanpassning.

Tillsammans med organisationen DHR Hässleholm (Furuboda) ordnades en prova-på-dag för deras medlemmar. Allt som hade byggts och anpassats var godkänt, enligt medlemmarna, förutom två mindre justeringar som åtgärdades.

Projektägaren har haft och kommer även framöver att årligen ha kurser för både egna medlemmar och för DHR:s medlemmar så att de får möjlighet att lära sig radiostyrd bilsport tillsammans med andra.

Resultat

Redan vid projektets avslut hade antalet besökare ökat och flera nya medlemmar välkomnats till klubben. En av dessa nya medlemmar var en blind pojke och hans pappa som nu kör tillsammans med en så kallad dubbelkontroll.

Den färdiga anläggningen har blivit både ett besöksmål och en mötesplats. Nu erbjuder man även bankörning för icke medlemmar, vilket öppnar upp möjligheten för fler att hitta sitt nya intresse.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Leader Lag PH

Journalnummer
2020-3185

Projektnamn i ansökan
Radiostyrd bilsport för alla

Projektägare
RC Buggy Klubb

Projektperiod
2021-02 – 2021-09

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Delaktighet och integration i lokalsamhället

Information & kontakt

Kontaktperson
Mikael Moberg

Samarbetspartners
Furuboda IF

Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
381 454 kronor

Offentligt stöd från LAG
56 418 kronor

Övrigt stöd från RF-SISU
140 000 kronor

Total finansiering
577 872 kronor

Värde av projektets ideella insatser
89 210 kronor