Mötesplats Torsjö

Projektet genomfördes i Leader Lag PH under programperiod 2014-2024.

En förbättrad och tillgänglig mötesplats för alla åldrar i Tyringe.

Om projektet

Tyringe och dess omnejd var i behov av mötesplatser där alla, oavsett ålder, kunde mötas för aktiviteter och nöjen. Målsättningen var att skapa en sådan mötesplats och dessutom väcka ett större intresse för lokalerna gentemot potentiella hyresgäster, så som bröllopsarrangemang och föreningsaktiviteter.

Aktiviteter

Tyringe hemvärnsgård har renoverats och gammal inredning har rivits ut. Nya golv har lagts, väggarna har målats, fönsterna har bytts ut och ett nytt kök har byggts. Med installering av ny belysning och en handikappramp har tillgängligheten ökat.

Städutrustning som är ändamålsenlig för lokalerna har införskaffats så att den fortsätta skötseln kan se på bästa sätt. Dessutom har en hjärtstartare installerats och utbildningen kring denna har genomförts.

Resultat

Utöver att ha färdigställt och tillgänglighetsanpassat mötesplatsen har nätverk med flera nya entreprenörer och frivilliga etablerats. Tio personer har kompetensutvecklats, både när det gäller det ideella arbetet och hjärtstartarutbildningen. En fin servicelösning, som är tillgänglig för många, har skapats.

Projektets verksamhet fortsätter efter projektets avslut genom att styrelsen ska besluta kring hur lokalerna bäst ska marknadsföra och till vilka ytterligare syften som lokalerna kan nyttjas. Genom projektet attraheras helt nya medlemmar och potentiella hyresgäster.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Leader Lag PH

Journalnummer
2020-3407

Projektnamn i ansökan
Mötesplats Torsjö

Projektägare
Tyringe Skyttegille

Projektperiod
2021-04 – 2022-11

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Hållbart och tillgängligt samhälle

Information & kontakt

Kontaktperson
Thomas Qvist

Samarbetspartners
Medlemmar, lokala entreprenörer och traktens bank.

Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
487 146 kronor

Offentligt stöd från LAG
239 937 kronor

Total finansiering
727 083 kronor

Värde av projektets ideella insatser
128 480 kronor