Fjorgyn

Projektet genomfördes i Leader Lag PH under programperiod 2014-2024.

Rehabilitering med hållbar helhetssyn

Om projektet

Fjorgyn hade som målsättning att skapa ett fundament till arbetskooperation utifrån en ekonomisk förening inom näring som är skonsam för både miljö och människa. En annan målsättning var att skapa ett socialt företag där deltagare i utsatta målgrupper fick delta i aktiviteter som dels gav kompetensutveckling, dels förbättrade deras hälsa och ökade deras anställningsbarhet.

Aktiviteter

Under hela projektets gång har dagliga mindfulness-pass fungerat som en metod att förebygga och lindra stress, oro och depression men också för att förbättra fokuseringsförmåga och meningsfullhet. Nya samverkanskontakter har etablerats, både gentemot myndigheter som Försäkringskassan och gentemot lokala företag och föreningar. Bland flertalet aktiviteter under projektets gång kan nämnas mathantverkskurs, workshops med olika teman och yogaretreat. Projektet har också haft cirka 125 personer på studiebesök. Ett av dessa studiebesök var när Lag PH tillsammans med en japansk professor, intresserad av grön rehabilitering, gästade projektet.

Resultat

Totalt bestod projektet av 20 deltagare och 11 nya nätverk skapades. Olika motgångar försvårarede arbetet, bland annat coronapandemin som satte stopp för många fysiska träffar. När det under sommarhalvåret var möjligt för aktiviteter utomhus tog man emot max fyra deltagare per tillfälle. Trots det har det varit ett stort intresse från besökare och fin respons från deltagarna. Givande kontakter med företag i trakten har etablerats och samarbetet med Holma Folkhögskola fick flera positiva utfall.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Leader Lag PH

Journalnummer
2018-429

Projektnamn i ansökan
Fjorgyn

Projektägare
Fjorgyn Ekonomiska förening

Projektperiod
2018-09 – 2021-02

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Delaktighet och integration i lokalsamhället

Information & kontakt

Kontaktperson
Karin Johansson

Länkar
Facebook: Egenodlat

Samarbetspartners
Arbetsmarknadsenheten, Hässleholms kommun
Arbetsförmedlingen
Vårdcentraler
Försäkringskassan
Yogakliniken i Malmö
Källarbacken AB
Lunnahöja Vandrarhem
Dröblahus Trädgårdar
Röttle Natur och Kultur
Massage Terapi och Mediyoga i Sösdala
Epikura AB i Sösdala
Studiefrämjandet
Coompanion Skåne
Kulturnämnden, Hässleholms kommun

Finansiering

EU-fond
Socialfonden

Projektstöd från EU-fond
855 303 kronor

Offentligt stöd från LAG
421 269 kronor

Privat finansiering
174 928 kronor

Total finansiering
1 451 500 kronor

Värde av projektets ideella insatser
893 970 kronor