Informationsskyltar Tyringe

Projektet genomfördes i Leader Lag PH under programperiod 2014-2024.

Ett mer attraktivt Tyringe – för så väl ortsbor som turister.

Om projektet

Olika aktörer i Tyringe kontaktade Tyringe Byalag med önskemål om att ta fram skyltar som visar de aktiviteter och attraktioner som erbjuds i Tyringe. Genom det kommunövergripande projektet Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun som drevs av Leader Lag PH togs också en byutvecklingsplan fram, i vilken Byalaget var en av aktörerna. Denna byutvecklingsplan visade att informationstavlor var en av de åtgärder man önskade på orten.

Aktiviteter

Efter att tidigare skyltning inventerades och utvärderades togs ett bättre förslag fram för att möta aktörernas önskemål. Projektet utvärderade vad som behövde förbättras och planerade därefter för texter och layout på de nya skyltarna. Markägare kontaktades för att få tillstånd att sätta upp informationsskyltarna. Likaså säkerställdes att man hade andra tillstånd som krävdes.

Resultat

Nu finns fyra informationstavlor monterade på fyra olika, väl utvalda platser i centralorten. De visar bland annat kartor och information som underlättar för tillresande och turister. Det innebär alltså flera nya servicelösningar som erbjuds allmänheten. Ett nätverk bildades under projektets gång mellan Byalaget, företagare och kommunen. Tyringe Byalag har tagit på sig ansvaret för att informationstavlorna även i framtiden hålls aktuella och uppdaterade.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Leader Lag PH

Journalnummer
2021-2320

Projektnamn i ansökan
Informationsskyltar Tyringe

Projektägare
Tyringe Byalag

Projektperiod
2021-09 – 2023-02

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Hållbart och tillgängligt samhälle

Information & kontakt

Kontaktperson
Erling Börjesson

Samarbetspartners
Hässleholms kommun, Kurhotellet i Tyringe, FCT Tyringe, Hemköp i Tyringe och andra organisationer på orten.

Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
19 631 kronor

Offentligt stöd från LAG
9 669 kronor

Total finansiering
29 300 kronor

Värde av projektets ideella insatser
25 850 kronor