Framsteget

Projektet genomfördes i Leader Lag PH under programperiod 2014-2024.

Så pass framgångsrikt att metoden har spridits runtom i Sverige.

Om projektet

När Arbetsförmedlingen lämnade Hässleholm visade det sig tydligt att arbetsgivare behövde stöd för att kunna tillgodose sina kompetensbehov. Därför startade Arbetsmarknadsenheten ett projekt med två målsättningar: Att hjälpa lokala företag med deras kompetensbehov och att hjälpa målgruppens deltagare ut i näringslivet.

Aktiviteter

Behovsanalyser genomfördes hos privata företagare för att se hur kompetensbehovet såg ut och hur det kommer att se ut framöver. Genom kartläggning av projektdeltagarna kunde dessa sedan matchas med rätt arbetsplatser. Utöver detta har man arbetat med individuell coachning och deltagarna har på sina praktikplatser haft tillgång till en handläggare inom det aktuella företaget. Handledarnas tid och engagemang har stärkt deltagarna längs vägen mot självförsörjning.

Resultat

En snabb titt i backspegeln visar att projektet var så pass framgångsrikt att metoden både spridits runtom i Sverige och resulterat i en ordinarie verksamhet. Ett av målen var att 10 deltagare skulle ha gått vidare till studier eller avlönad anställning efter projektets slut. Resultatet landade på 55 deltagare. Ett annat mål som uppnåddes med god marginal var att ha genomfört minst tio studiebesök när det i verkligheten blev 25 besök.

Resultatet har resulterat i nytt arbetssätt, samhällsekonomisk besparing och en förbättrad delaktighet för många av projektdeltagarna.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Leader Lag PH

Journalnummer
2019-4426

Projektnamn i ansökan
Framsteget

Projektägare
Hässleholms kommun

Projektperiod
2019-04 – 2021-12

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Delaktighet och integration i lokalsamhället

Information & kontakt

Kontaktperson
Jimmy Månsson

Samarbetspartners
Arbetsförmedlingens fristående aktörer, rekryteringsföretag, LRF, Skogsstyrelsen, Region Skåne, föreningar, sociala företag och studie- och yrkesvägledare.

Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
935 434 kronor

Offentligt stöd från LAG
460 736 kronor

Total finansiering
1 396 170 kronor

Värde av projektets ideella insatser
7 958 kronor