InfoPoints Hässleholm

Projektet genomfördes i Leader Lag PH under programperiod 2014-2024.

Stärkt attraktionskraft för destination ”Hässleholms kommun”

Om projektet

Det fanns både efterfrågan och behov av från besöksnäringen i Hässleholms kommun av att förbättra tillgänglighet och service för kommunens besökare. Genom att etablera InfoPoints, en enklare bemannad turistserviceplats, ville Hässleholm Tourist Center möta detta behov för att också tillhandahålla ett bättre värde för näringslivet i kommunen.

I stället för att enbart kunna hänvisa till ett Tourist Center syftade projektet till att säkerställa att det fanns tillräckligt med kompetens, information och värdskap på de platser där besökaren befinner sig.

Aktiviteter

Efter att ha samlat bland annat styrgrupp, referensgrupp och en InfoPoint från en annan kommun genomfördes en informationsturné för att berätta om projektet och för att skriva avtal.

Tillsammans med Akademi Båstad arrangerades en utbildning kring hur man skapar ett gott värdskap och därigenom skapar merförsäljning och ökad attraktivitet. Deltagarna utbildades också inom området destinationskunskap. Dessutom arrangerade projektägaren en studieresa där man besökte flera olika besöksmål i Hässleholms kommun.

Sommaren 2018 hade Hässleholms kommun byggt upp och implementerat elva InfoPoints på geografiskt spridda platser runt om i kommunen. Accespunkter installerades på de platser som hade fiber och sedan levererades accesspunkter och routers för att kunna erbjuda Wifi till besökare på InfoPoints.

Resultat

Vid projektets slut hade totalt 23 InfoPoints byggts och implementerats i Hässleholms kommun. Tack vare projektet har tillgänglighet, service och informationsflöde ökat till de som vistas i kommunen. Kompetensen har stärkts hos personalen inom besöksnäringen och, sist men absolut inte minst, attraktionskraften har stärkts för Hässleholms kommun som destination.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Leader Lag PH

Journalnummer
2016-5160

Projektnamn i ansökan
InfoPoints – förbättrat värdskap, tillgänglighet, service och ökad merförsäljning i Hässleholms kommun

Projektägare
Hässleholms kommun

Projektperiod
2017-12 – 2020-08

Projekttyp
Genomförandeprojekt

Insatsområde
Näringsliv inklusive turism

Information & kontakt

Kontaktperson
Ida Flygare

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
600 153 kronor

Offentligt stöd från LAG
202 987 kronor

Offentligt stöd från Hässleholms kommun
93 362 kronor

Total finansiering
896 502 kronor

Värde av projektets ideella insatser
78 430 kronor