Agnes gårdsmejeri

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Ett projekt för att starta upp ett gårdsmejeri som ystar delikatessostar av mjölk från fjällkobesättning i Strönhult, utanför Lönsboda. Genom projektet ska nyfikenheten väckas och kunskaperna öka både om landsbygden och hantverket som mejerist.

Om projektet

För att kunna starta verksamheten krävs inköp av ystningskar och anläggande av parkeringsplats för kunder. I projektet kommer kontaktnätet med lokala företagare att utökas och olika aktiviteter, såsom studiebesök, föreläsningar och evenemang, att anordnas.

Ett gårdsmejeri som ystar delikatessostar av mjölk från egen fjällkobesättning är unikt för nordöstra Skåne. Genom projektet hoppas projektägaren kunna skapa arbetstillfällen på landsbygden och hålla liv i en hotad svensk lantras, fjällkon. Verksamheten är också ett led i att bidra till landskapsvård, ett öppet landskap och en levande landsbygd.

Agnes Gårdsmejeri startades upp 2006 på Kläcklingen utan för Växjö. I och med flytt till Strönhult 2012 avslutades verksamheten i Kläcklingen.

Resultat

När projektet slutrapporteras har gårdsmejeriet öppnat och kundtillströmningen är god. För att fortsatt lära om en hotad svensk lantras och som en viktig del i att hålla landsbygden levande tas studiebesök emot.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2016-2002

Projektägare
Annelie Svensson

Projektperiod

Projekttyp
Genomförande
Projektstöd till företag

Insatsområde
Konkurrenskraft

Information & kontakt

Länkar
Webbplats: Agnes gårdsmejeri

Samarbetspartners
Osby kommun
Osby Näringsliv
Moheda Sylt
Pemi Tryck
Lill-Stinas Café

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
115 050 kronor

Privat medfinansiering
50 026 kronor

Total finansiering
165 076 kronor

Värde av projektets ideella insatser
47 520 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Investeringen innebär att Strönhult får en unik produkt som kan sätta orten ”på kartan” och stärka byn. Samverkan med andra entreprenörer i området säkerställer att produkten blir ett unikt och känt komplement till andra produkter som finns i nordöstra Skåne. Sökande har mycket goda referenser som intygar produktens kvalitet. Ost gjord på mjölk från fjällko, en skyddad ras, blir speciellt för Strönhult. Djurhållningen hjälper också till att hålla landskapet öppet i en naturhistoriskt intressant oskiftad by. Att osten endast ska säljas i Strönhult gör också att de som ska köpa produkten kommer till Strönhult som blir ett tydligt besöksmål tillsammans med andra satsningar i området. Projektet har ett stort inslag av entreprenörskap och är profil- och identitetsskapande. Projektet passar väl in i strategin för Skånes Ess och bidrar till målen inom flera insatsområden men mest till målen i insatsområdet konkurrenskraft.