Havsalger på tallriken

Detta projekt har ännu inte fått ett formellt beslut från Jordbruksverket.

Svenska havsalger – ett hållbart blått livsmedel för en miljömedveten matlagning

Om projektet

Syftet med detta projekt är att öka medvetenheten kring hållbara blå livsmedel och främja användningen av svenska alger i matlagning, vilket anses gynna både miljön, hälsan och smaklökarna.

I projektet kommer man att ta fram kurser och digitalt utbildningsmaterial för att sprida kunskap om användningen av alger som ett hållbart livsmedel. Ett material som kommer att kunna användas av exempelvis personal inom offentliga kök.

Viktiga samarbetspartners i projektet är Marint centrum i Simrishamn, Souto Ocean Culture som utvecklar tångodling i havet och kommunernas kost- och måltidschefer.

Resultatet inkluderar en färdig digital kunskapsplattform och möjligheter att erbjuda kurser för både offentliga och privata verksamheter.

Projektfakta

Journalnummer
2023-1868

Projektnamn i ansökan
Havsalger på tallriken

Projektägare
Gård Bigarrå Snårestad AB

Projektperiod
2024 –

Projekttyp
Genomförandeprojekt, Projektstöd till företag

Insatsområde
Grön transformation

Samarbetspartners
Marint centrum Simrishamn
Kivik Tång
Souto Ocean Culture AB

Kontakt & information

Projektledare
Frida Karin Maria Hejdedal

Webb och sociala medier
Webbplats
Instagram

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl!

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
143 645 kronor

Offentlig resurs Marint Centrum
9 360 kronor

Privat finansiering
65 555 kronor

Total finansiering
218 560 kronor

Styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2023-12-18

Summa urvalskriterier: 425 poäng

Styrelsens motivering: Projektet syftar till en breddad kunskap om användandet av havsalger i mat. Något som skulle kunna möta såväl innovation och miljö som hållbarhetsaspekterna i Leader Östra Skånes strategi. Kunskapen kommer att spridas brett och gynna hela leaderområdet och även intresserade utanför området. Ett projekt som ligger helt rätt i tiden.