Klubb Sonya – vägen in

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Syftet med Klubb Sonya är att få fler utlandsfödda flickor/kvinnor aktiva i det svenska föreningslivet och genom dem även nå deras mödrar. Delaktighet i föreningslivet ska motverka utanförskap.

Om projektet

Klubb Sonya är en särskild satsning för utlandsfödda flickor som idag står utanför föreningslivet. Projektet ska ge dessa flickor förutsättningar genom bland annat bättre fysisk aktivitet, stärkt självbild, mentorskap och arbetstillfällen och även göra flickornas mödrar delaktiga. Projektet är ett sätt att arbeta för att minska utanförskapet och öka integration för utlandsfödda kvinnor samt stärka psykiska hälsan hos flickor överlag. Föreningslivet erbjuder dessutom ett stort kontaktnät. Målgruppen för projektet är flickor i åldern 12-25 år som inte spelat fotboll tidigare samt deras mödrar.

Aktiviteter:

  • En projektledare anställs under två år.
  • Som en första del i projektet synliggörs möjligheten att delta och ungdomar med föräldrar informeras.
  • Fotbollsträningar och prova-på-aktiviteter hos andra föreningar erbjuds.
  • En föreläsningsserie om fysisk och psykisk hälsa, självförsvar, privatekonomi och ledarskap arrangeras. Inom projektet finns samarbete med skolornas studie- och yrkesvägledare samt Arbetsförmedlingen som bistår vid kurser om CV-skrivande och diskussioner om vägen till arbete.
  • Samarbete med klubbens sponsorer och lokala näringslivet för att hitta mentorer och möjliga praktikplatser och sommarjobb.
  • Samarbete med ungdomsbibliotekarie för bokcirklar och språkutvecklande åtgärder.
  • Bidra till fler kvinnliga ledare inom vår förening – låt våra seniora spelare träna sig inom ledarrollen inom projektet, utforma mentorskap med flickor redan aktiva inom föreningen.
  • Starta eget kurser för att tillvarata drivkraften hos flickorna och framförallt deras mödrar (förebilden är Yallatrappan i Malmö).

Resultat

Klubb Sonya har haft en lokal i centrala Osby som har varit bemannad på vardagar mellan 09.00 -17.00. Vår språkkunniga Taiba har här mottagit spontanbesök för stöd i alla frågor från myndighetsbrev till sökande av jobb. Vi har haft schema för hela veckans aktivitet som exponerades i lokalen och på sociala medier. Aktiviteterna bestod av t ex läxläsning (lärare från SFI), Språkcafé, studiebesök hos företag eller kommunala tjänster, inbjudna gäster och besökare, bokningsbara tider för personlig utveckling/coachning, matlagning och samarbetsprojekt (t ex med arbetsförmedlingen). Den dagliga verksamhetens fokus var framför allt språkträning, samhällsinformation, stöd i vardagliga situationer (optiker, läkarbesök) och utveckling för att komma närmre arbetsmarknaden. 

På eftermiddagen och kvällen var det ungdomarnas tid. Tjejerna kom ofta direkt efter skolan för att få hjälp och stöd med sina läxor, prata om vardagliga bekymmer samt få sällskap till träningen. Fokus för tjejerna var att få deras tillit samt ge dem en lugn miljö där de fick stöd i sitt skolarbete. Fredagskvällar gav också möjligheter till gemensamma film- och pizzakvällar vilket tillåts då vi enbart var öppna för tjejer. Många av flickorna fick ej besöka fritidsgårdarna i byn utan deras frizon blev hos Klubb Sonya med vår unga läraradept Linnea som trygghet.

På helgerna var det öppet för alla kvinnor då vi ordnade utflykter, barnkalas, familjefester eller bara åkte och badade. Vår mycket populära Söndagsklubb var något som blev en stor händelse för många. På söndagsklubb bjöd Henrica in föreläsare som pratade om något t ex något yrke. Fler och fler kvinnor som hade bott i Sverige hela sina liv hittade också till oss på söndagar som mentorer vilket gjorde att det fina samtalen blev många – det var allt från religion, barnuppfostran till vilka mål vi har i livet. På söndagsklubben lade vi bort all prestige vem man var och vad man har gjort i livet – det viktiga var att få umgås. Och för många kvinnor har vi förstått var detta det tillfället i veckan man kunde får vara utan barn och familj. Att du sedan fick lära känna en ny person som du kunde säga hej till när du sågs på byn skapat ett stort självförtroende.

Projektet har medfört att de unga tjejerna har blivit mer fysiskt delaktiga i olika delar av föreningslivet samt förbättrat sina betyg rejält i de teoretiska ämnena. De äldre kvinnor har alla tagit ett steg närmre till egen sysselsättning – från väldigt olika nivåer.

Klubb Sonya kommer att starta en egen ideell förening med samma verksamhet som idag. Föreningen ska drivas av kvinnor som tidigare var delaktiga i projektet som målgrupp – men idé ska bestå: Av kvinnor för kvinnor – Vägen in. Vi ska ha ett nära samarbete med Osby kommun som resurs i deras nya arbetsmarknadsenhet samt siktar på sikt att starta ett egen verksamhet inom café och bemanning.

Klubb Sonya kommer också ta ansvaret i kommunen för att vara en paraplyorganisation för alla föreningar inom sport- och kultur som har aktiviteter inom integrationsområdet. På detta vis kan vi gemensamt få en större effekt och närvaro.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2017-4656

Projektägare
IFK Osby

Projektperiod
2017-10 – 2019-12

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Social inkludering

Information & kontakt

Finansiering

EU-fond
Socialfonden

Projektstöd från EU-fond
606 841 kronor

Offentligt stöd från LAG
298 892 kronor

Total finansiering
905 733 kronor

Värde av projektets ideella insatser
474 000 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet är väl beskrivet och med tidigare erfarenheter och kompetens i bagaget finns goda förutsättningar att de specificerade målen nås. Med stark inriktning på en kvinnlig profil med kombinationen döttrar, mödrar, idrott och områdessamverkan formar Sonya ett innovativt projekt som kan skapa ringar på vattnet. Starkt projekt med tydlig beskrivning. Tydliga mål och beskrivning av hur man vill arbeta för att nå dessa. Kopplingen till sysselsättning genom samverkan mellan olika parter i samhället är en styrka för både hållbarhet och integration. Detta passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.