Lill-Stinas café

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Projektet syftar till att starta upp en caféverksamhet i Strönhult, utanför Lönsboda, på en gård precis intill populära Skåneleden. Caféets produkter ska så långt som möjligt vara av lokala råvaror och vara egenproducerade.

Om projektet

Serveringen är tänkt att ske dels ute i det fria på en anlagd altan, dels i en stallbyggnad som är en av socknens äldsta byggnader. I stallbyggnaden finns även en gammal drängstuga som ska hyras ut för övernattningar. Detta passar särskilt bra med tanke på att gården ligger precis intill Skåneleden som är en populär vandringsled där många människor vandrar under sommarhalvåret. Det finns heller ingen liknande verksamhet i Strönhult med omnejd, vilket innebär att utbudet av upplevelser för boende och besökare i anslutning till populära Skåneleden ökas genom projektet.

I projektet görs nödvändiga investeringar för att renovera och anpassa serveringsytor, föreläsningslokal och drängstuga. Nätverket med lokala leverantörer och samarbetspartners byggs upp och en verksamhet med studiebesök startas upp. När projektet avslutas ska uthyrningsverksamheten ha kommit i gång.

Lill-Stina har tidigare drivit café i Kläcklingen utanför Växjö och samverkade då med sin mors företag, Agnes Gårdsmejeri. 2012 avslutades verksamheterna i Kläcklingen i och med flytten till Strönhult.

Resultat

När projektet slutrapporteras har kundtillströmningen redan visat sig vara god med många stamkunder. Det finns planer för framtida evenemang, såsom julmarknader och liknande.  Flera samarbeten byggs upp med lokala producenter, bland annat keramiker och äggproducent.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2016-1990

Projektägare
Lill-Stina Verner

Projektperiod
2016-03 – 2019-08

Projekttyp
Genomförande
Projektstöd till företag

Insatsområde
Konkurrenskraft

Information & kontakt

Länkar
Webbplats: Lill-Stinas Café

Samarbetspartners
Osby kommun
Osby Näringsliv
Lönsboda Köpmannagille
Stationsbutiken
Lindberg diabas och silver
Turistbyrån Osby
Karin Linderoth
Eurorando
Agnes Gårdsmejeri

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
105 607 kronor

Privat medfinansiering
47 001 kronor

Total finansiering
152 608 kronor

Värde av projektets ideella insatser
810 200 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

LAG bedömer att insatsen är förutsättningsskapande för företagande, bland annat som en nod för andra verksamheter i området. Satsningen och investeringen i närheten av Skåneleden innebär att leden får ett besöksmål med fikamöjligheter som saknas idag och där cafét även kan fungera som ett skyltfönster för andra verksamheter i bygden. Projektet stärker möjligheter för kultur- och naturmiljöns fortlevnad med den bymiljö som finns i Strönhult, som är en så kallad odelad by. Närheten till kulturreservatet Örnanäs stärker också Lill-Stinas café som besöksmål. Projektet innebär sysselsättning lokalt samt ger förutsättning för synergieffekter mellan lokala entreprenörer inom besöksnäringen och livsmedel. Projektet stöds också av kommunen. Projektet har ett stort inslag av entreprenörskap och är profil- och identitetsskapande. Projektet passar väl in i strategin för Skånes Ess och bidrar till målen inom flera insatsområden men mest till målen i insatsområdet konkurrenskraft.