Nordic Outcraft Festival

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Det här är ett projekt för att organisera och anordna en återkommande nordisk friluftsfestival i södra Sverige som har fokus på aktiviteter, utbildning och inspiration. Inför år två uppförs i Immeln Vildmarksbyn, en mötesplats i naturen som inspirerar, utmanar och utgör en samlingspunkt för friluftsliv och outdoor events.

Om projektet

Norra Skåne är populärt på den danska, tyska och svenska marknaden och känt för sin relativt vilda natur. Intresset för fenomenet outdoor ökar och området runt Immeln har en unik attraktionskraft. Det vill projektägaren spinna vidare på och arrangera en friluftsfestival i södra Sverige som försöker binda ihop trådarna i det nordiska friluftslivet.  Inspiration till konceptet kommer från festivalen Utefest på Höga Kusten.

Projektet kommer att löpa över drygt två år. Första steget är att genomföra Nordic Outcraft Festival 2017, andra steget är att bygga Vildmarksbyn under hösten/vintern 2017/2018 och sista steget är att genomföra Nordic Outcraft Festival 2018. Festivalen ska ha ett hållbarhetsperspektiv och locka naturintresserade besökare från Norden och norra Europa.

En av målsättningarna för projektet är att locka folk att ta första steget ut i naturen. Intresset för friluftsliv är stort men steget från icke aktiv till aktiv friluftsmänniska kan kännas stort och skrämmande. Med relativt lite kunskap kan alla börja vistas mer utomhus. Projektet har identifierat tre olika primära fokusområden; överlevnad, bushcraft och ”traditionellt” friluftsliv. Inom överlevnad och bushcraft är mansdominansen nästan total. Därför kommer projektets ena fokusgrupp att vara kvinnor. Den andra fokusgruppen kommer att vara utrikesfödda, då detta är en grupp som är mindre aktiva friluftsutövare i dagsläget. Projektägaren ser en spännande möjlighet för integration i en neutral miljö där man kan förenas i ett gemensamt intresse och kring lärande.

Vildmarksbyn ska byggas i naturen, på ett enkelt och hållbart sätt. Den ska kunna användas av skolor, föreningar och andra grupper som söker en unik plats att genomföra sin aktivitet på. Outcraftfestivalen blir det första arrangemanget som använder Vildmarksbyn som bas.

Genom en internationellt erkänd festival och en unik mötesplats vill projektägaren bidra till att nordöstra Skåne blir ett ännu mer attraktivt besöksmål och en erkänd destination för äventyrs- och naturturism. Vildmarksbyn kommer att skapa förutsättningar för många andra aktiviteter året om.

I projektet finns samverkan med offentlig sektor, föreningar och företag. Festivalen genomförs i samarbete med Friluftsfrämjandet och lokala aktörer.

Resultat

Vi har genomfört tre friluftsfestivaler och undersökt möjligheterna till att bygga vildmarksbyn. Tyvärr var inte det utlovade området tillgängligt i alla fall så jag har beslutat att skrinlägga vildmarksbyn.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2016-6770

Projektägare
Marin Adventures Immeln AB

Projektperiod

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Korskopplingar

Information & kontakt
Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
401 561 kronor

Offentligt stöd från LAG
197 785 kronor

Privat medfinansiering
42 021 kronor

Total finansiering
641 367 kronor

Värde av projektets ideella insatser
842 000 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Ett spännande projekt med stark prägel av nytänkande och bred samverkan för att ge kunskaper och möjligheter för många människor. Genom projektets utformning stärks både jämställdhet, social integrering och tillgänglighet. Kompetensutveckling inom naturvård, allemansrätt och miljö i samband med nyttjande är en styrka och detta liksom projektets innehåll bidrar starkt till att skapa/stärka områdets profil. Projektet bidrar i hög grad till strategins måluppfyllelse.