Tusen röster

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Tusen röster för nordöstra Skåne skulle skapa oväntade möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag, och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demografiska och geografiska grupper. Syftet var att stödja och skapa mångfacetterade, innovativa aktiviteter och möten för den sociala inkluderingen i nordöstra Skåne.

Om projektet

Projektets bakgrund är att i nordöstra Skåne finns stora behov av insatser som främjar utbildning, kunskap och inkludering för att främja självkänsla och utveckling mot en framtida kunskapsintensiv och global arbetsmarknad. I stora delar av aktuellt område är utbildningsnivån låg och arbetslösheten hög. Området har senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända samtidigt som främlingsfientligheten ökat dramatiskt.

Projektet fokuserade på att i möten och workshops med unga från olika sociala och etniska grupper, behandla aktuella och centrala ämnen som kreativitet, innovation, hållbar utveckling, jämställdhet, likabehandling, miljö och tillgänglighet. Projektets målsättning var att 1000 röster från alla hörn och grupper i nordöstra Skåne möts och lär känna varandra och varandras kulturella bakgrund och bagage. Den primära målgrupp var unga i åldern 13-25 år. Projektets sekundära målgrupper var nordöstra Skånes medborgare, politiker, tjänstepersoner, företagare, organisationer, samfund, klubbar m.fl. Vikt lades vid att skapa möten mellan individer och grupper som sällan eller aldrig möts på grund av t ex ålder eller etnicitet.

I samverkan med Din Bror, Reclaim Challan, Skånes Horn av Afrika, Wanås Konst, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad samt Open Skåne genomfördes workshoppar, en del samtal i mindre sällskap och stora massworkshoppar och en heldag på Kulturkvarteret. Resultaten och idéerna presenterades på en publik slutmanifestation i februari 2018.

Resultat

Projektägaren uppskattar att sammantaget har 1089 personer deltagit i aktiviteter. De aktörer som drivit projektet hade tidigare inte samarbetat. Nya kontakter har knutits och fler aktörer anslutit sig. Vunna erfarenheter har resulterat i nya kunskaper inom området som Tusen Tankar har användning av i sitt fortsatta arbete med social innovation och integration. En modell för att underlätta möten och bredda nätverket har sammanställts.

Ladda ner projektets verktygslåda genom att klicka på bilden här nedanför.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2016-7270

Projektägare
Föreningen Tusen Tankar

Projektperiod
2016-10 – 2018-11

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Social inkludering

Information & kontakt

Samarbetspartners
Din Bror
Reclaim Challan
Skånes Horn av Afrika
Wanås Konst
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Open Skåne

Finansiering

EU-fond
Regionala utvecklingsfonden

Projektstöd från EU-fond
515 129 kronor

Offentligt stöd från LAG
177 571 kronor

Total finansiering
692 700 kronor

Värde av projektets ideella insatser
1 361 160 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet angriper ett uttalat problemområde på ett nytt och innovativt sätt tillsammans med flera intressenter och med en geografisk spridning i området. Genom skapande av nya mötesplatser/aktiviteter för bland annat ungdomar ges möjlighet till kunskapsöverföring och social inkludering som kan ge ringar på vattnet i samhällsutvecklingen även på lång sikt. Projektet skapar även en spännande koppling mot samhället i övrigt och bidrar till profilering av området ur ett ungdomsperspektiv. Projektet har ett tydligt land-stad perspektiv.