Unga Ess

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Projektet ska ta vara på ungas drivkrafter och idéer samt ge de unga påverkansmöjligheter på sin hemort. På detta sätt stärks de ungas identitet för området.

Om projektet

Projektet Unga Ess riktar sig till unga i åldrarna 13-25 år inom verksamhetsområdet för Skånes Ess. Genom olika arrangemang, träffar, uppsökande verksamhet och samarbeten med organisationer, föreningar och verksamheter som jobbar för och med unga ska ungas drivkraft och engagemang för sin hemort tas tillvara. Som verktyg för de unga att genomföra sina idéer finns paraplyprojekten Unga Ess.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2018-397

Projektägare
Skånes Ess

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Social inkludering

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
666 000 kronor

Offentligt stöd från LAG
329 368 kronor

Total finansiering
995 368 kronor

Värde av projektets ideella insatser
40 000 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet har goda förutsättningar att fånga upp ungdomar och ungdomars engagemang och drivkraft till verksamheter för att känna större delaktighet och påverkansmöjlighet på sin hemort. Projektet utvecklar en kontaktyta för unga i Skånes Ess område och innebär möjligheter för unga att förädla sina idéer. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.