Besöka Osby –
genom historien mot framtiden

För en levande och tillgänglig mötesplats mitt i Osby med lekfulla aktiviteter för alla, i alla åldrar.

Om projektet

I leaderprojektet och förstudien ”Besöka Osby” som avslutades 2019 framkom att Lekoseum behöver utvecklas för att förbli ett attraktivt besöksmål. Det framkom även att många kulturaktörer i närområdet är i stort behov av lokaler för sina olika verksamheter.

Lekoseum har nu köpt fastigheten som var det ursprungliga Briohuset. I detta projekt ska den, tidigare till stora delar dolda, unika och historiska leksakssamling tillgängliggöras och visas upp för besökare. I fastigheten ska också kulturella företagare och entreprenörer erbjudas en mötesplats med café och kontor och hantverkare ska ges möjlighet att ha tillfälliga pop up-butiker.

Genom studiecirklar ska man kunna lära sig mer om träleksakernas historia och betydelse och om hur Barbie kom till Sverige via Osby. Många i Osbytrakten har ett förhållande till Brio, de ska engageras i projektet och deras historier ska bli hörda och användas i utställningen.

Projektet har ett mycket starkt lokalt stöd. Det förväntas öka intresset för Osby som kulturellt besöksmål, skapa nya arbetstillfällen men också öka engagemanget och stoltheten bland boende i området.

Projektfakta

Journalnummer
2023-2105

Projektnamn i ansökan
Besöka Osby – genom historien mot framtiden

Projektägare
Stiftelsen Lekoseum

Projektperiod
2023-09 – 2025-05

Projekttyp
Projektstöd, Genomförandeprojekt

Insatsområde
Platsutveckling, stolthet och delaktighet

Samarbetspartners
Medborgarskolan Region Syd, Hässleholms Modelljärnvägsförening, BRIO Veteranerna

Kontakt & information

Projektledare
Ann Häljesgård

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook
Instagram

Projektet i media
2024-02-20 Norra Skåne
2023-08-30 Norra Skåne
2023-08-26 Espresso Media
2018-02-21 Kristianstadsbladet

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl!

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
573 668 kronor

Offentligt stöd från LAG
282 553 kronor

Total finansiering
856 221 kronor

Styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2023-08-28

Summa urvalskriterier: 860 poäng

Styrelsens motivering: Styrelsen har valt att prioritera projektet med motiveringen att det finns ett stort behov av mötesplatser och detta kommer att bli en mötesplats skapad med och för målgruppen. Styrelsen ser också en effektpotential på sikt då projektet kan attrahera fler och nya turister men också stimulera till ökad inflyttning och ett stärkt entreprenörskap.