Förstudie Arkelstorp Brunn – den medicinska hälsoträdgården

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Förstudiens syfte var att undersöka vilka möjligheter som finns att skapa en medicinsk hälsoträdgård i Arkelstorps Brunn för människor med en kombination av medicinska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem.

Om projektet

Redan i början på 1600-talet användes Arkelstorps Brunn i hälsans tjänst. I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet utvecklades ett glatt societetsliv och folk från när och fjärran tog sig till Arkelstorp för att dricka brunn och bada i det hälsosamma vattnet. Här fanns läkare, sköterskor och baderskor på plats. Den verkliga blomstringen nåddes så sent som på 1920-talet.

Projektgruppens vision är att återuppliva den gamla brunnsmiljön, genom att restaurera anläggningen och inrätta en medicinsk hälsoträdgård, baserad på modern forskning och beprövad erfarenhet. En uppskattning gjord av forskare på SLU, Alnarp är att ca 300 000 personer i Sverige har behov av medicinska hälsoträdgårdar. När den medicinska verksamheten inte bedrivs ska anläggningen fungera som ett utflyktsmål och en samlingsplats för människor som vill ta del av hälsoträdgården för eget välbefinnande och en möjlighet till stillhet och en rofylld stund.

Genomförandet bestod i studiebesök, möten och workshops samt framtagande av koncept och ekonomisk plan för en medicinsk hälsoträdgård vid Arkelstorps brunn. Förstudien utgör grunden för genomförandeprojektet Arkelstorps Brunn – den medicinska hälsoträdgården.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2016-6611

Projektägare
Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening

Projektperiod
2016-10 – 2018-06

Projekttyp
Genomförande
Förstudie

Insatsområde
Social inkludering

Information & kontakt

Länkar
Webbplats: Arkelstorps Brunn

Samarbetspartners
SLU Alnarp
NAHC
Bygdegårdarnas Riksförbund
FINSAM
Region Skåne
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
66 665 kronor

Offentligt stöd från LAG
32 835 kronor

Total finansiering
99 500 kronor

Värde av projektets ideella insatser
243 930 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Det är bra med en förstudie för att utreda om förutsättningar för att skapa en Medicinsk Hälsoträdgård i Arkelstorps Brunn finns, samt om det går att återuppliva den gamla brunnsmiljön och lyfta Brunnen som den historiska plats det är. Ett genomförandeprojekt har stor potential att stärka identiteten för området. I förstudien ingår också att säkra förankringen av ett eventuellt genomförandeprojekt i bygden.