Förstudie
Åtgärdsaccelerator
Hanöbukten

Detta projekt har ännu inte fått ett formellt beslut från Jordbruksverket.

Stärkt samordning och påskyndade vattenvårdsåtgärder för Hanöbuktens avrinningsområde.

Om projektet

Det här projektet bygger vidare på det tidigare initiativet ”Den skånska kustrådsprocessen – en förstudie för levande hav och kust”. Föreningen ”Samverkan för Hanöbukten” vill tillsammans med kust- och vattenråd, markägare, kommuner och andra relevanta organisationer längs Hanöbukten skapa ett fördjupat samarbete. Syftet är att främja lokalt engagemang, stärka samordningen mellan de olika aktörerna men framför allt att skynda på viktiga vattenvårdsåtgärder.

Allt vatten som idag når Hanöbukten bidrar till övergödning, brunifiering och ett minskat djur- och växtliv. Projektet förväntas skapa möjligheter för renare och friskare vattendrag samt främja områdets turism- och näringsliv och skapa arbetstillfällen.

Projektet innehåller en kartläggning av nuläget samt förslag på hur en åtgärdsaccelerator skulle kunna organiseras och etableras.

Projektfakta

Journalnummer
2023-2271

Projektnamn i ansökan
Förstudie Åtgärdsaccelerator Hanöbukten

Projektägare
Forskare, Företag och Kustråd i Samverkan för Hanöbukten

Projektperiod
2024 – 2025

Projekttyp
Genomförandeprojekt, Förstudie

Insatsområde
Grön transformation

Samarbetspartners
Tosteberga kustråd 
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån
Simrishamns kommun
Baskemölla kustråd 
Landön kustråd 

Kontakt & information

Projektledare
Christoffer Bonthron

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook
Instagram

Projektet i media
Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss via mejl!

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
100 500 kronor

Offentligt stöd från LAG
49 500 kronor

Total finansiering
150 000 kronor

Styrelsens bedömning

Beslutsdatum: 2023-10-05

Summa urvalskriterier: 925 poäng

Styrelsens motivering: En mycket viktig och välformulerad förstudie som kan ge stor effekt även utanför vårt leaderområde. Projektägaren har lyckats att, med ett underifrånperspektiv, få med sig relevanta aktörer på både lokal och regional nivå.