Humleslingan – värd en dag till

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Syftet med projektet var att längs Humleslingan undersöka besöksnäringens intresse för produktutveckling och nya tjänster.

Om projektet

Föreningen Humleslingan samlar besöksnäringen runt Ivösjön i Kristianstads och Bromöllas kommuner. Vid 2017 års slut hade föreningen 56 företags- och föreningsmedlemmar. Flertalet av företagen är fåmansföretag som ska möta de utmaningar som finns med att driva säsongsbetonad verksamhet inom besöksnäringen.

Projektet genomfördes för att undersöka intresset hos medlemmar, kommuner och samarbetspartners för att föreningen ska utveckla produkter och tjänster som gör att besökare stannar en dag till i området. Genomförandet bestod av en enkätundersökning, dialog med tilltänka samarbetsföreningar och med kommunen samt ett medlemsmöte tillsammans med kommunerna.

Vunna erfarenheter har resulterat i en rapport och ett beslutsunderlag som lämnats till föreningens styrelse och resultatet har även redovisats för samarbetspartners såsom Skåne Nordost, Bromölla kommun och Kristianstad kommun. Beslutsunderlaget omfattar tre förslag som har som mål att stötta medlemsföretagen: en app, resepaketering och samordning. Projektets analyser kommer även att användas av Bromöllas kommun i utformningen av kommande besöksnäringsstrategi.

Projektet har inneburit en fördjupad kännedom och grund för samarbete inom besöksnäringen och mellan kommunerna.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2018-1481

Projektägare
Föreningen Humleslingan

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Konkurrenskraft

Information & kontakt
Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
69 955 kronor

Offentligt stöd från LAG
32 777 kronor

Total finansiering
102 732 kronor

Värde av projektets ideella insatser
56 900 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Ett välbeskrivet projekt som genom innovativ samverkan avser ta fram underlag för att stärka bygdens näringsverksamhet genom utveckling och paketering av produkter och tjänster. Med detta stärks områdets varumärke och destination och bidrar därmed till att profilera området. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.