Innovativa Ess

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Syftet med projektet var att skapa ökad lokal innovationsgrad genom vassa, mer innovativa projekt och processer kopplade till Skånes Ess tematiska horisontella mål i utvecklingsstrategin.

Om projektet

Målet med projektet är att ett antal idébärare ska ha genomgått idéförädling och coachning genom olika tematiska utbildningsinsatser. Ett antal idébärare ska också ha genomgått innovationsrådgivning. Kunskapen avseende den lokala utvecklingsstrategins horisontella mål (hållbar utveckling, innovativ ansats, jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering, miljö och klimat samt tillgänglighet) ska höjas.

Leaderkontoret handleder sökande i ansökningsprocessen, men ibland är det svårt för sökande att konkretisera och beskriva sina idéer. En del idéer kan bättre utvecklas genom att nya perspektiv tillförs för kreativ höjd och innovation. Genom skrivarverkstäder och coachning vill vi bidra till att utvecklingskraft tas tillvara och blir till skarpa utvecklingsprojekt.

För många sökande upplevs de horisontella målen som svårangripbara. LAG Skånes Ess vill därför genom seminarieserien Ta höjd! öka kunskapen om och inspirera avseende dem. LAG vill också sätta fokus på utvärderingens betydelse och dess koppling till lärande och kunskapsöverföring.

Resultat

En skrivarverkstad med 8 deltagare och 6 projektcoachningar varav 3 har lett till konkreta och spetsiga projektansökningar och projekt med förhöjd innovationsgrad och bättre struktur. Informationsmaterial om de generella kriterierna. Inbjudningar till seminarieserie om de generella kriterierna och innovation.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2017-1276

Projektägare
LAG Skånes Ess

Projektperiod

 

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Korskopplingar

Information & kontakt
Finansiering
EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
143 315 kronor

Offentligt stöd från LAG
95 543 kronor

Total finansiering
238 858 kronor

Värde av projektets ideella insatser
37 510 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Ett viktigt projekt för Skånes Ess och Leadermetoden då det ökar möjligheterna att göra en ansökan för de som annars kanske hade haft goda och innovativa idéer och tankar men inte på egen hand fått fram dom i en projektansökan/projektplan. Projektet leder också till ökad kunskap för fler framförallt inom de horisontella kriterierna och innovation.