Scenkraft

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

Genom en professionell mobil scen ska företagare, kommuner, ideella föreningar, ungdomar och andra intresserade erbjudas en plats att samlas kring för att knyta ihop, utveckla och stärka kommunen.

Om projektet

Lions Club Bromölla anordnar ofta arrangemang av olika slag, men saknade en professionell scen. Inte heller i närområdet fanns en mobil scen att tillgå. I projektet köptes därför en begagnad mobil scen som kompletterades med dekor, ljud- och ljusanläggning in. Projektgruppen lärde sig att använda scen och utrustning säkert och proffsigt.  Scenen användes för första gången den 11 december 2016, då Bromöllas 50:e luciafirande arrangerades och samtliga lucior genom alla 50 åren är inbjudna.

Resultat

Den mobila scenen finns nu även för uthyrning, där intäkterna ska gå till att förbättra situationen för barn och unga i området.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2016-5974

Projektägare
Lions Club Bromölla

Projektperiod
2016-09 – 2017-09

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Korskopplingar

Information & kontakt

Samarbetspartners
Bromölla kommun
Näsums byutveckling
Ivetofta hembygdsförening
Bromölla musik- och teaterförening
BSK Tältuthyrning
Ivetofta sparbank

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
299 239 kronor

Offentligt stöd från LAG
147 386 kronor

Privat medfinansiering
109 000 kronor

Total finansiering
555 625 kronor

Värde av projektets ideella insatser
Ej uppgivet

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet skapar förutsättningar för föreningsliv och organisationer i området att anordna evenemang och utomhusarrangemang som utvecklar sina verksamheter. Investeringen kan bidra till en positiv samverkan mellan föreningslivet i området och till nya intressanta korskopplingar, nätverk och konstellationer och med det leda till nya, innovativa idéer. Projektet bidrar även till att stärka identitet för bygden. En styrgrupp tillsätts med representanter från kommun och föreningsliv och som ska borga för kvalité och säkerhet i användandet av scenen. Projektet passar in i strategin för Skånes Ess och bidrar främst till målen insatsområdet korskopplingar”.