Sliperiet Gylsboda

Projektet genomfördes i Skånes Ess under programperiod 2014-2024.

En gammal sliperibyggnad i Gylsboda har omvandlats till ett kulturcenter som inrymmer konstnärverkstäder, visningshall och café.

Om projektet

Genom att skapa ett kulturcenter ville föreningen lyfta fram Gylsboda, med sin rika kulturhistoria och det stora konstintresse som båda har diabasen som gemensam nämnare. Samhället Gylsboda har vuxit upp kring diabasbrytning som startade i slutet av 1800-talet. Affärer, bageri, föreningshus m.m. byggdes då diabasbrytningen blomstrade. Brytningen är fortfarande aktiv och diabasen har lockat flera konstnärer till orten.

En målsättning med projektet var att göra Gylsboda mer attraktivt för besökare, turister, aktiva konstnärer och konsthantverkare, för näringsliv, skolor och föreningar. Genom konsten möts människor i olika åldrar, med olika etnicitet och olika bakgrund, såväl socialt som ekonomiskt, vilket inbjuder till utvecklande samarbeten.

Med ett brett och mycket stort engagemang har man varsamt rustat upp lokalen, rensat upp området omkring från all vild växtlighet och skapat ett vackert besöksmål. Renoveringsarbetet påbörjades hösten 2016. Byggnaden har fått ny el och belysning, bättre isolering i tak och fönster, nytt golv, nya utrymmen för utställningar, kök och personalutrymme, toaletter och arbetsrum. En parkeringsplats har anlagts. Föreningen kan nu erbjuda verkstadsutrymmen för konstnärer och renoveringen möjliggör konstutställningar året om. För att uppleva miljön och friluftsmuseet kan besökaren låna elcykel.

Intresset för Sliperiet har blivit mycket stort, inte minst tack vare engagerade projektdeltagare. Processen har gått att följa dagligen via ordförandens blogg och lokalmedia har haft kontinuerlig rapportering. Betydelsen som centret fått syns också genom att Sliperiet Gylsboda används som ett försäljningsargument i mäklarannonser, där det framhålls att det finns ett rikt och levande kulturcentrum i bygden.

Under projekttiden har flera events anordnats som lockat många besökare och föreningen har fortsatt löpande aktiviteter inbokade. Ett samarbete med Sydresor har inletts, vilket innebär att det kommer att gå bussresor till Gylsboda under sommaren 2019.

Projektfakta

Programperiod
2014-2024

Leaderområde
Skånes Ess

Journalnummer
2016-442

Projektägare
Sliperiet Gylsboda ideell förening

Projektperiod
2016-02 – 2019-05

Projekttyp
Genomförande

Insatsområde
Korskopplingar

Information & kontakt

Länkar
Webbplats: Sliperiet Gylsboda
Facebook: Sliperiet Gylsboda

Samarbetspartners
Föreningen Svarta Bergen
Agnes Gårdsmejeri
Lill-Stinas Café
Stenindustrin
Folkuniversitetet
Osby kommun
IKEA Museum
Harry Martinsson-sällskapet
Stålbolaget
Skånes Hembygdsförbund
Ifö Center
Humleslingans konstnärsgille

Finansiering

EU-fond
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektstöd från EU-fond
856 242 kronor

Offentligt stöd från LAG
329 850 kronor

Privat medfinansiering
18 500 kronor

Total finansiering
1 204 592 kronor

Värde av projektets ideella insatser
796 340 kronor

LAG-styrelsens motivering till bilfall

Projektet bidrar till att ett levande kulturcenter med komplett upplevelse från tidig industrihistoria till dagens verklighet skapas i unik miljö. Projektet har och avser även att vidareutveckla ett brett samarbete såväl inom kulturhistoria med diabasbrytning som inom konstnärlig verksamhet, kursverksamhet med konsthantverk mm. Föreningen har som mål att Sliperiet blir ett attraktivt besöksmål och ett intressant komplement till annan verksamhet i området.